This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Family Law
Asked May 17, 2017

Luật Hôn nhân và gia đình - Trả nợ chung trong lúc ly thân

  • 1 Answer
  • 170 Views

Để có vốn mở một cửa hàng buôn bán gạo, tháng 7/2016 hai vợ chồng tôi cùng vay Ngân hàng số tiền 400 triệu đồng. Sau thời gian chung sống, do không giải quyết được những mâu thuẫn trong cuộc sống, tháng 12/2016, chúng tôi quyết định ly hôn. Trong thời gian này, do ăn nên làm ra nên chồng tôi (anh Bá) đã tự mình thanh toán hết số nợ đã vay của Ngân hàng. Do thấy rằng mối quan hệ giữa chúng tôi không thể hàn gắn nên tháng 2/2017, tôi quyết định nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Lúc này, anh Bá đã yêu cầu với Tòa án rằng tôi phải trả lại một nửa số tiền (200 triệu đồng đã vay Ngân hàng) cho anh ta. Tôi thấy điều này không hợp lý vì rõ ràng tại thời điểm nộp đơn ra tòa số nợ đã được thanh toán. Xin hỏi Luật sư, trong trường hợp này, tôi có nghĩa vụ phải trả lại một nửa số tiền hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách không có trách nhiệm phải trả lại một nửa số tiền là 200 triệu đồng cho anh Bá.

Về tài sản anh Bá dùng để thanh toán số nợ đã vay của ngân hàng, dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi xác định đây là tài sản chung của vợ chồng quý khách. Bởi lẽ, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

…”

Với quy định trên, có thể thấy rằng, tại thời điểm anh Bá thanh toán số nợ đã vay của Ngân hàng (400 triệu đồng), anh Bá và quý khách vẫn được xác định còn trong thời kỳ hôn nhân. Bởi lẽ, Khoản 13 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định, thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân. Theo đó, ly thân không được xem là sự kiện pháp lý dẫn đến việc hôn nhân chấm dứt theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình. Thế nên việc anh Bá sử dụng tài sản chung của vợ chồng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng mà hai vợ chồng đã vay trước đây là việc làm hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật. Do đó, việc anh Bá yêu cầu Tòa án buộc quý khách phải hoàn trả một nửa số tiền này (200 triệu đồng) đã vay ngân hàng là không có cơ sở.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.