Anonymous
in Contracts Law Commercial Law
Asked May 05, 2017

Luật Hợp đồng - Hợp đồng mua bán hàng hóa - Giao thừa hàng

  • 1 Answer
  • 228 Views

Công ty tôi ở TP.HCM kinh doanh về các sản phẩm từ gỗ có ký hợp đồng với một công ty trang trí nội thất ở Hà Nội. Theo đó, chúng tôi bán cho đối tác 50 tủ gỗ cao cấp theo hợp đồng đã thống nhất giữa hai bên. Tuy nhiên, trong quá trình giao hàng, nhân viên của chúng tôi đã sơ suất và giao cho đối tác 51 tủ. Bên nhận cũng đã ký biên bản nhận đủ 51. Nay xe của chúng tôi đã về đến Đồng Nai và bên đối tác gọi điện báo phát hiện và đề nghị trả lại một tủ thừa. Tôi xin hỏi Luật sư công ty đối tác làm vậy là đúng hay sai, chúng tôi không thể quay lại lấy hàng vì chi phí rất cao.

Answer 1

Do công ty quý khách cũng như công ty đối tác đều là thương nhân và hợp đồng giữa hai bên ký kết về sản phẩm tủ gỗ cao cấp là hợp đồng mua bán hàng hóa nên chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại 2005. Cụ thể, Điều Điều 43 Luật Thương mại 2005 quy định về việc giao thừa hàng khi các bên giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa:

“1. Trường hợp bên bán giao thừa hàng thì bên mua có quyền từ chối hoặc chấp nhận số hàng thừa đó.

2. Trường hợp bên mua chấp nhận số hàng thừa thì phải thanh toán theo giá thỏa thuận trong hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận khác.”

Với quy định trên, nếu công ty đối tác của công ty quý khách không có nhu cầu sử dụng thêm 01 tủ thừa thì hoàn toàn có quyền từ chối nhận tủ này. Điều này đồng nghĩa công ty quý khách sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý tủ giao thừa. Chi phí vận chuyển tủ trở về sẽ do công ty quý khách chịu. Tuy nhiên, công ty quý khách và công ty đối tác có thể thương lượng giảm giá bán hoặc tìm một đối tác khác ở Hà Nội để bán chiếc tủ này nhằm giảm bớt những chi phí phát sinh.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.