Anonymous
in Contracts Law
Asked May 05, 2017

Luật hợp đồng – Vi phạm hợp đồng

  • 1 Answer
  • 224 Views

Công ty tôi (bên mua) ký hợp đồng với một công ty khác (bên bán) mua hạt điều để bán lại cho một công ty đối tác tại Đài Loan. Sau khi bên bán giao hàng, công ty tôi phát hiện hàng hóa không đạt chất lượng như hợp đồng quy định. Công ty tôi có yêu cầu khắc phục nhưng bên bán không khắc phục. Do vậy, khi công ty tôi giao hàng cho bên thứ ba thì bị từ chối nhận hàng. Bên thứ ba đã yêu cầu công ty tôi trả tiền phạt hợp đồng, hoàn trả lại số tiền đặt cọc và toàn bộ chi phí bên thứ ba đã bỏ ra để nhập khẩu lô hàng vào Đài Loan. Xin hỏi công ty tôi có quyền yêu cầu ngược bên bán phải chịu trách nhiệm trong trường hợp này hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, công ty quý khách hoàn toàn có quyền yêu cầu bên bán phải chịu trách nhiệm với những thiệt hại mà công ty quý khách phải chịu. Trong hợp đồng mua bán, một trong những nghĩa vụ cơ bản nhất của bên bán là “phải giao hàng, chứng từ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng” theo như quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Thương mại 2005.

Như vậy, trong trường hợp này, có thể thấy rằng bên bán đã vi phạm hợp đồng do không giao hàng đúng chất lượng cam kết. Do đó, bên bán có trách nhiệm phải thay thế hàng hóa cho phù hợp với hợp đồng hoặc khắc phục khiếm khuyết đó căn cứ theo quy định tại Điều 41 Luật Thương mại 2005:

“1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hợp đồng chỉ quy định thời hạn giao hàng và không xác định thời điểm giao hàng cụ thể mà bên bán giao hàng trước khi hết thời hạn giao hàng và giao thiếu hàng hoặc giao hàng không phù hợp với hợp đồng thì bên bán vẫn có thể giao phần hàng còn thiếu hoặc thay thế hàng hoá cho phù hợp với hợp đồng hoặc khắc phục sự không phù hợp của hàng hoá trong thời hạn còn lại.

2. Khi bên bán thực hiện việc khắc phục quy định tại khoản 1 Điều này mà gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên mua thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán khắc phục bất lợi hoặc chịu chi phí đó”.

Ngoài ra, Điều 40 cũng quy định rất rõ về nghĩa vụ của bên bán đối với khiếm khuyết của hàng hóa:

“Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được quy định như sau:

1. Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó;

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn khiếu nại theo quy định của Luật này, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro;

3. Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng”.

Như vậy, nếu thực tế còn trong thời hạn khiếu nại theo quy định, bên bán phải chịu trách nhiệm về các khiếm khuyết của hàng hóa đối với công ty quý khách.

Tuy nhiên, do bên bán đã không khắc phục lỗi về chất lượng hàng hóa mà bên công ty quý khách yêu cầu nên dẫn đến việc bên công ty quý khách đã phải chịu trách nhiệm về trả tiền phạt và các chi phí khác với bên thứ ba. Vì vậy, theo Điều 302 Luật Thương mại 2005 thì bên bán phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm (i) giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên công ty quý khách phải chịu do bên bán gây ra, và (ii) khoản lợi trực tiếp mà bên công ty quý khách đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm. Trong trường hợp này, đó có thể là khoản chênh lệch giữa giá trị của hai hợp đồng mà công ty quý khách đã ký với bên thứ ba và với bên bán.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.