This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Medical Examination and Treatment Law
Asked May 17, 2017

Luật Khám bệnh, chữa bệnh – Thời hiệu giải quyết tranh chấp khám bệnh, chữa bệnh

  • 1 Answer
  • 600 Views

Tôi là Việt Kiều sinh sống tại nước ngoài đã hơn 20 năm nay. Lần về thăm nhà gần đây, tôi nghe người bà con xa của tôi (anh B) kể lại rằng, hồi tháng 3/2016 khi anh nhập viện điều trị chứng liệt chân trái, bệnh viện M thay vì phẫu thuật điều trị ở chân trái cho anh thì bác sĩ ở Khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện lại mổ nhầm sang chân bên phải. Tôi có hỏi sao anh không khiếu nại bệnh viện thì anh nói lúc đó vì một thân một mình không hiểu biết thủ tục. Xin hỏi Luật sư nếu bây giờ khởi kiện thì còn được hay không? Trách nhiệm bồi thường sẽ thuộc về ai?

Answer 1

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hiện tại anh B vẫn còn có thể khởi kiện bệnh viện M vì hành vi đã phẫu thuật nhầm chân cho anh B. Bởi lẽ, Điều 80 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 quy định:

Điều 80. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh

1. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh là tranh chấp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh giữa các đối tượng sau đây:

a) Người bệnh, người đại diện của người bệnh;

b) Người hành nghề;

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh được giải quyết như sau:

a) Các bên tranh chấp có trách nhiệm tự hòa giải về nội dung tranh chấp;

b) Trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

3. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh là 05 năm, kể từ khi sự việc xảy ra.

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, sự việc bệnh viện M mổ nhầm chân cho anh B xảy ra vào tháng 3/2016. Như vậy, tính đến nay vẫn chưa quá 05 năm nên với quy định trên, anh B vẫn còn thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, trước khi khởi kiện ra Tòa án giữa anh B và phía bệnh viện nên tiến hành hòa giải với nhau.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai, theo quy định của pháp luật hiện hành, vấn đề quan trọng nhất là cần xác định lỗi gây ra sự cố trong quá trình phẫu thuật. Bởi lẽ, Điều 76 và Điều 73 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định:

[Điều 76 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009]

Điều 76. Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Trường hợp xảy ra sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh hoặc trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 73 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã mua bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo hợp đồng bảo hiểm đã ký với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa mua bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này thì phải tự bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo quy định của pháp luật.

2. Ngoài việc bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh phải chịu các trách nhiệm pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 73 của Luật này thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề không phải bồi thường thiệt hại.

[Điều 73 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009]

Điều 73. Xác định người hành nghề có sai sót hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật

1. Người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật khi được hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này xác định đã có một trong các hành vi sau đây:

a) Vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc và điều trị người bệnh;

b) Vi phạm các quy định chuyên môn kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp;

c) Xâm phạm quyền của người bệnh.

2. Người hành nghề không có sai sót chuyên môn kỹ thuật khi được hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này xác định thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đã thực hiện đúng các quy định chuyên môn kỹ thuật trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng vẫn xảy ra tai biến đối với người bệnh;

b) Trong trường hợp cấp cứu nhưng do thiếu phương tiện, thiết bị kỹ thuật, thiếu người hành nghề theo quy định của pháp luật mà không thể khắc phục được hoặc bệnh đó chưa có quy định chuyên môn để thực hiện dẫn đến xảy ra tai biến đối với người bệnh; các trường hợp bất khả kháng khác dẫn đến xảy ra tai biến đối với người bệnh.

Như vậy, khi có sự cố phẫu thuật nhầm chân cho anh B, vấn đề trước tiên phải xác định là sự cố này xuất phát từ nguyên nhân nào. Lúc này sẽ có 02 khả năng xảy ra:

  • Thứ nhất, nếu có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra nhẩm lẫn khi phẫu thuật chân cho anh B hoặc trong trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 73 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 thì doanh nghiệp bảo hiểm mà bệnh viện M đã mua bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho anh B. Ngược lại, trong trường hợp bệnh viện M chưa mua bảo hiểm thì bệnh viện M phải tự bồi thường thiệt hại.
  • Thứ hai, nếu việc phẫu thuật nhầm chân xảy ra theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 73 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 thì cả bệnh viện M lẫn người bác sĩ đều không phải bồi thường thiệt hại.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.