This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Medical Examination and Treatment Law
Asked May 15, 2017

Luật Khám bệnh, chữa bệnh - Từ chối chuyển người bệnh lên tuyến trên

  • 1 Answer
  • 310 Views

Ngày 21/12/2016, bác tôi bị tai nạn giao thông và được ông Tú là người đi đường đưa tới bệnh viện M là bệnh viện đa khoa. Sau khi sơ cứu, bác sỹ khám bệnh đã chuyển bác tôi tới khoa Ngoại Thần kinh để tiếp tục điều trị vì cho rằng có dấu hiệu bị chấn thương sọ não. Khi chúng tôi tới nơi, chúng tôi có yêu cầu bệnh viện chuyển bác lên bệnh viện tuyến trên nhưng bệnh viện M không đồng ý. Xin hỏi Luật sư, theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc làm của bệnh viện M có hợp pháp hay không?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định việc chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (“Thông tư 14/2014/TT-BYT”), yêu cầu chuyển người bác từ tuyến dưới lên tuyến trên của quý khách là một trong những hình thức chuyển tuyến pháp luật y tế điều chỉnh.

Điều 4. Các hình thức chuyển tuyến

1. Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên:

a) Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự: tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên tuyến 1;

b) Chuyển người bệnh không theo trình tự quy định tại Điểm a khoản này nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư này.

2. Chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới.

3. Chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến.

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, việc bệnh viện M không đồng ý chuyển người bác của quý khách lên bệnh viện tuyến trên là không hợp pháp. Bởi lẽ, bên cạnh việc một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có quyền xem xét chuyển tuyến từ tuyến dưới lên tuyến trên, từ tuyến trên về tuyến dưới, chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến hay chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên các địa bàn giáp ranh khi thỏa mãn các điều kiện pháp luật đặt ra thì người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh cũng có quyền yêu cầu chuyển tuyến. Cụ thể, Khoản 5 Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BYTquy định:

Trường hợp người bệnh không đáp ứng điều kiện chuyển tuyến theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này nhưng người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh vẫn yêu cầu chuyển tuyến thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giải quyết cho người bệnh chuyển tuyến để bảo đảm quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh đi phải cung cấp thông tin để người bệnh biết về phạm vi quyền lợi và mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật. khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Theo đó, Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định như sau:

Điều 5. Điều kiện chuyển tuyến

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;

b) Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn;

c) Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4).

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới phù hợp khi người bệnh đã được chẩn đoán, được điều trị qua giai đoạn cấp cứu, xác định tình trạng bệnh đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới.

3. Điều kiện chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến:

a) Bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị;

b) Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt.

4. Chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên các địa bàn giáp ranh để bảo đảm điều kiện thuận lợi cho người bệnh:

a) Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn cụ thể việc chuyển tuyến đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Giám đốc các Sở Y tế thống nhất, phối hợp hướng dẫn cụ thể việc chuyển tuyến đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền quản lý.

…”

Như vậy, ngay cả trong trường hợp tình trạng sức khỏe của bác quý khách không đáp ứng các điều kiện để bệnh viện M tiến hành chuyển tuyến thì một khi có yêu cầu, để bảo đảm quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh, bệnh viện M phải có nghĩa vụ phải giải quyết cho bác quý khách chuyển tuyến.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.