This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 15, 2017

Luật Kinh doanh bảo hiểm - Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

 • 1 Answer
 • 244 Views

Tháng 7/2016, tôi có tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công ty bảo hiểm A theo các mức trách nhiệm: đối với thiệt hại về người là 70 triệu đồng/vụ; đối với thiệt hại về tài sản: 40 triệu đồng/tài sản/vụ. Ngày 25/10/2016, tôi nhận vận chuyển một lô hàng điện tử cho anh B, tôi vượt đèn đỏ làm va quệt vào một xe gắn máy. Tai nạn gây ra những thiệt hại sau: thiệt hại về người của chủ xe gắn máy (chi phí điều trị): 30 triệu đồng; chi phí sửa xe: 2 triệu đồng; thiệt hại về lô hàng trên xe tải: 12 triệu đồng. Tai nạn trên thuộc trách nhiệm bồi thường của hợp đồng bảo hiểm. Tôi xin hỏi Luật sư tôi có thể yêu cầu công ty A bồi thường cho những khoản thiệt hại nào?

Answer 1

Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường của quý khách phát sinh trong vụ tai nạn xảy ra ngày 25/10/2016 đối với thiệt hại về sức khỏe của chủ xe gắn máy là 30 triệu đồng; đối với thiệt hại về tài sản của xe gắn máy là 2 triệu đồng và đối với thiệt hại về tài sản của lô hàng điện tử là 10 triệu đồng. Quý khách chỉ có thể yêu cầu công ty A bồi thường đối với thiệt hại về người và chi phí sửa xe cho chủ xe gắn máy, công ty A không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với tổn thất lô hàng của anh B. Bởi lẽ, theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba là một dạng trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh giữa một bên là chủ xe với một bên là người thứ ba; người thứ ba là người có tính mạng, sức khỏe, tài sản bị thiệt hại do xe cơ giới gây ra. Trách nhiệm bồi thường của chủ xe đối với hàng hóa trên xe là dạng trách nhiệm theo hợp đồng vận chuyển được ký kết giữa hai bên nên không thuộc phạm vi trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba.

Bồi thường thiệt hại cho chủ xe gắn máy

Hành vi của quý khách đã thỏa mãn các yếu tố làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Mục I Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (“Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP”):

 • Phải có thiệt hại xảy ra:
 • Thiệt hại về người của chủ xe gắn máy và chi phí sửa chữa xe gắn máy phát sinh do hư hỏng được xem là thiệt hại thiệt hại vật chất, cụ thể là thiệt hại do tài sản bị xâm phạm và thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm quy định lần lượt tại Khoản 2 Điều 608 và Khoản 1 Điều 609 Bộ luật Dân sự 2005.

 • Phải có hành vi trái pháp luật:
 • Hành vi điều khiển xe vượt đèn đỏ của quý khách được xem là hành vi trái pháp luật về giao thông đường bộ.

 • Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật:
 • Hành vi điều khiển xe vượt đèn đỏ đã trực tiếp dẫn đến va quẹt với xe gắn máy gây thiệt hại.

 • Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại:
 • Lỗi của quý khách phát sinh từ việc quý khách biết và buộc phải biết người điều khiển phương tiện không được phép đi khi gặp tín hiệu đèn đỏ giao thông nhưng vẫn vượt. Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của quý khách.

  Theo đó, công ty A phải bồi thường cho chủ xe gắn máy các khoản tiền bao gồm: 30 triệu đồng [thiệt hại về sức khỏe]; 2 triệu đồng [thiệt hại về tài sản]. Tổng số tiền bồi thường của bảo hiểm là 32 triệu đồng, nằm trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành(“Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2014”):

  “Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.”

  Bồi thường thiệt hại cho anh B

  Thiệt hại 10 triệu đồng đối với lô hàng điện tử của anh B sẽ được giải quyết bồi thường theo hợp đồng vận chuyển giao kết giữa quý khách và anh B và các quy định khác tại Bộ luật Dân sự 2005 nếu các bên không có thỏa thuận. Quý khách không có quyền yêu cầu công ty bảo hiểm A bồi thường cho anh B trong trường hợp này, và công ty A có thể từ chối giải quyết bồi thường do không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2014.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Ghi chú:

  Văn bản hợp nhất Nghị định định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

  Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

  • Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo; và
  • Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.
  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.