This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 08, 2017

Luật Kinh doanh bảo hiểm - Chuyển quyền sở hữu đối với tài sản bảo hiểm

  • 1 Answer
  • 224 Views

Tôi là chủ sở hữu một chiếc ôtô. Tháng 02/2015, tôi có mua bảo hiểm tài sản này với công ty bảo hiểm X, thời hạn hợp đồng bảo hiểm là 04 năm. Tháng 01/2016, tôi quyết định bán chiếc ôtô này cho người bạn là anh Hòa. Xin hỏi trong trường hợp này, anh Hòa có được tiếp tục hưởng quyền lợi theo như hợp đồng bảo hiểm tôi đã giao kết hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp chiếc ôtô này được bán cho anh Hòa thì anh Hòa sẽ đương nhiên thay thế quý khách trong hợp đồng bảo hiểm, kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu xe ô tô theo quy định tại Khoản 2 Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2005, cụ thể:

2. Trong trường hợp quyền sở hữu đối với tài sản bảo hiểm được chuyển cho người khác thì chủ sở hữu mới đương nhiên thay thế chủ sở hữu cũ trong HĐBH, kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu tài sản. Chủ sở hữu cũ là bên mua bảo hiểm phải báo cho chủ sở hữu mới biết về việc tài sản đã được bảo hiểm, báo kịp thời cho DNBH về việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản.”

Với quy định này, quý khách phải có nghĩa vụ thông báo cho anh Hòa biết về việc tài sản đã được bảo hiểm. Đồng thời, quý khách cũng phải thông báo kịp thời cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc quý khách đã bán chiếc ôtô này cho anh Hòa. Như vậy, trong trường hợp sau này xảy ra sự kiện bảo hiểm, anh Hòa sẽ được quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường thiệt hại [Điểm d Khoản 1 Điều 18 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPHQ năm 2013 hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013”)].

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.