This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 08, 2017

Luật Kinh doanh bảo hiểm - Chuyển yêu cầu hoàn trả

  • 1 Answer
  • 271 Views

Tôi là chủ sở hữu một tàu cá. Tháng 7/2014, tôi có mua bảo hiểm với công ty bảo hiểm A, thời hạn 2 năm. Tháng 8/2014, trong khi đang kéo lưới thì tôi phát hiện có nhiều tàu cá khác đang neo đậu. Lúc này, tôi có yêu cầu một số tàu cá di chuyển khỏi khu vực thả lưới. Một số tàu bỏ đi nhưng có tàu của anh Hoàng cứ ở yên. Sau đó, tôi tiếp tục nhắc nhở thì anh này cho tàu chạy tới đâm thẳng vào tàu cá của tôi, khiến tàu bị vỡ và chìm. Ngay sau đó, tôi có thông báo với phía công ty bảo hiểm. Nay ngoài số tiền đền bù theo thỏa thuận giữa tôi và anh Hoàng, tôi muốn yêu cầu công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm bởi thực chất số tiền thỏa thuận với anh Hoàng ít hơn số tiền bảo hiểm mà lẽ ra tôi nhận được. Xin hỏi, trong trường hợp này, tôi có được làm vậy không?

Answer 1

Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm

Theo quy định của Điều 40 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPHQ năm 2013 hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013”), hợp đồng bảo hiểm giữa quý khách và công ty A là hợp đồng bảo hiểm tài sản; bởi vì đối tượng được bảo hiểm ở đây là tàu cá.

Quý khách cần xem lại các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm về phạm vi bồi thường và các trường hợp loại trừ trách nhiệm. Nếu thỏa mãn các điều kiện được bảo hiểm chi trả, quý khách hoàn toàn có thể yêu cầu công ty bảo hiểm A trả tiền bảo hiểm. Bởi lẽ (i) thiệt hại chìm tàu của quý khách là do hành vi cố ý của anh Hoàng khi dùng tàu của mình đâm trực tiếp vào tàu của quý khách; và (ii) khi sự việc xảy ra, quý khách cũng đã thực hiện nghĩa vụ thông báo cho phía công ty bảo hiểm theo như quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 18 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPHQ năm 2013, đó là “Bên mua bao hiểm có nghĩa vụ thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm” .

Chuyển yêu cầu hoàn trả

Mặt khác, trong trường hợp này còn phát sinh vấn đề về chuyển yêu cầu hoàn trả. Do anh Hoàng có lỗi trong việc dẫn đến thiệt hại tàu cá nên anh Hoàng có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Thực tế, anh Hoàng và quý khách cũng đã thỏa thuận được số tiền bồi thường. Tuy nhiên, dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, số tiền này ít hơn số tiền bảo hiểm phải trả. Như vậy, công ty bảo hiểm A sẽ chỉ phải trả phần chệnh lệch giữa số tiền bảo hiểm và số tiền mà anh Hoàng đã trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Bởi lẽ, Điều 577 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

Điều 577. Chuyển yêu cầu hoàn trả

2. Trong trường hợp bên được bảo hiểm đã nhận số tiền bồi thường thiệt hại do người thứ ba trả, nhưng vẫn ít hơn số tiền mà bên bảo hiểm phải trả thì bên bảo hiểm chỉ phải trả phần chệnh lệch giữa số tiền bảo hiểm và số tiền mà người thứ ba đã trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác; nếu bên được bảo hiểm đã nhận tiền bảo hiểm nhưng ít hơn so với thiệt hại do người thứ ba gây ra thì bên được bảo hiểm vẫn có quyền yêu cầu người thứ ba bồi thường phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm và tiền bồi thường thiệt hại.

Bên bảo hiểm có quyền yêu cầu người thứ ba hoàn trả khoản tiền mà mình đã trả cho bên được bảo hiểm.

Như vậy, phía công ty bảo hiểm sau khi trả phần chênh lệch cho quý khách thì có quyền yêu cầu anh Hoàng hoàn trả lại khoản tiền mà công ty bảo hiểm đã trả.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.