This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 08, 2017

Luật Kinh doanh bảo hiểm - Kết luận của giám định viên độc lập

  • 1 Answer
  • 189 Views

Công ty tôi có một sà lan chuyên chở vật liệu xây dựng. Sà lan này đã được tham gia “Đơn bảo hiểm thân tàu”, thời hiệu của hợp đồng bảo hiểm từ 08h00 ngày 03/05/2014 đến 08h00 ngày 03/08/2015 với công ty bảo hiểm A. Ngày 31/05/2015, sà lan này trong lúc tiếp nhận vật liệu xây dựng đã va chạm với đá ngầm làm cho vỏ phía trước sà lan bị thủng. Hậu quả nước tràn vào và làm cho sà lan lật úp. Công ty giám định Hoàng Long là công ty giám định được chỉ định bởi công ty A từ lúc giao kết hợp đồng bảo hiểm. Chứng thư giám định của công ty này cũng cho thấy tình trạng và nguyên nhân thực tế như tôi trình bày. Do đó, dựa vào đây, công ty tôi đã yêu cầu bồi thường. Lúc này, công ty bảo hiểm A không có ý kiến gì về kết quả giám định mà đơn phương gửi công văn đến Phân viện Khoa học hình sự Bộ công An đề nghị xác định nguyên nhân tổn thất sà lan này, kèm theo một số hình ảnh, các hình ảnh này không cho thấy nguồn gốc, xuất xứ ảnh, chụp khi nào và được chụp tại đâu. Căn cứ vào kết quả giám định này, công ty A từ chối bồi thường vì cho rằng sự kiện tổn thất xảy ra không thuộc phạm vi được bảo hiểm. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, công ty bảo hiểm A có trách nhiệm phải trả tiền bảo hiểm cho công ty tôi hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý công ty hoàn toàn có thể yêu cầu công ty hiểm A chi trả số tiền bảo hiểm như hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết giữa hai bên trước đó và công ty A phải có nghĩa vụ thực hiện. Bởi lẽ, dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, công ty Hoàng Long là đơn vị giám định duy nhất được hai bên thỏa thuận ngay từ đầu sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công tác xác định nguyên nhân tổn thất, thiệt hại nên kết quả giám định  của đơn vị này có giá trị bắt buộc với cả hai bên. Cụ thể, Khoản 2 Điều 48 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPHQ năm 2013 hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định:

2. Trong trường hợp các bên không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn thất thì có thể trưng cầu giám định viên độc lập, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Tòa án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của người được bảo hiểm chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.

Với quy định này, chứng thư giám định của công ty giám định Hoàng Long nếu đã cho thấy tình trạng thiệt hại và nguyên nhân thực tế như thông tin quý công ty cung cấp thì quý công ty có quyền yêu cầu công ty bảo hiểm A phải bồi thường.

Mặt khác, khi biết được kết quả giám định từ phía Công ty Hoàng Long, công ty bảo hiểm A cũng không có động thái phủ nhận kết quả giám định ngay tại thời điểm này hoặc thỏa thuận với quý công ty về việc trưng cầu giám định viên độc lập thứ hai mà lại đơn phương gửi Công văn đến Phân viện Khoa học hình sự Bộ công An đề nghị xác định nguyên nhân tổn thất sà lan. Điều đáng chú ý là dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, các hình ảnh kèm theo đều không cho thấy nguồn gốc, xuất xứ ảnh, chụp khi nào và được chụp tại đâu. Như vậy, rõ ràng công ty bảo hiểm A không có cơ sở cho các căn cứ của mình. Do đó, công ty A phải có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm theo như hợp đồng bảo hiểm đã được thỏa thuận giữa quý công ty và công ty A.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.