This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 15, 2017

Luật Kinh doanh bảo hiểm - Quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

  • 1 Answer
  • 232 Views

Công ty tôi đang làm việc là một công ty bảo hiểm vừa thành lập tại TPHCM, chuyên cung cấp dịch vụ bảo hiểm tàu biển. Ngày 19/12/2016, công ty A (chủ sở hữu tàu biển X) có đến ký kết hợp đồng bảo hiểm cho tàu X tại công ty tôi. Sau khi ký kết hợp đồng, công ty tôi phát hiện công ty A đã không khai đúng thông tin về dung tích của tàu X và cũng không cung cấp được Giấy chứng nhận dung tích tàu biển cho công ty tôi. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này nếu công ty tôi chấm dứt hợp đồng bảo hiểm với công ty A thì có được không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công ty có quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm tàu biển với công ty A vì công ty A đã vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 229 Bộ luật Hàng hải 2005, công ty A có nghĩa vụ cung cấp các thông tin đến tàu X liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tàu biển mà các bên đã ký kết ngày 19/12/2016 (bao gồm thông tin về dung tích của tàu biển):

Điều 229. Nghĩa vụ của người được bảo hiểm

1. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp cho người bảo hiểm biết tất cả các thông tin mà mình biết hoặc phải biết liên quan đến việc giao kết hợp đồng bảo hiểm có thể ảnh hưởng đến việc xác định khả năng xảy ra rủi ro hoặc quyết định của người bảo hiểm về việc nhận bảo hiểm và các điều kiện bảo hiểm, trừ thông tin mà mọi người biết hoặc người bảo hiểm đã biết hoặc phải biết.”

Theo đó, vì công ty A đã cố ý vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin [“không khai đúng thông tin về dung tích của tàu X và cũng không cung cấp được Giấy chứng nhận dung tích tàu biển cho quý công ty”] nên quý công ty có quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm tàu biển với công ty A và không có trách nhiệm bồi thường cho công ty A những tổn thất do sự kiện bảo hiểm gây ra. Cụ thể căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 231 Bộ luật Hàng hải 2005:

Điều 231. Quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

1. Trường hợp người được bảo hiểm cố ý vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 229 của Bộ luật này thì người bảo hiểm có quyền chấm dứt hợp đồng. Trường hợp người được bảo hiểm không có lỗi trong việc khai báo không chính xác hoặc không khai báo theo quy định tại Điều 229 của Bộ luật này thì người bảo hiểm không có quyền chấm dứt hợp đồng, nhưng có quyền thu thêm phí bảo hiểm ở mức hợp lý.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.