This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Real Estate Trading Law
Asked May 17, 2017

Luật Kinh doanh bất động sản - Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

  • 1 Answer
  • 231 Views

Anh chị tôi đang dự tính mua 1 căn hộ đang trong quá trình xây dựng tại trung tâm Hà Nội. Theo như nhân viên của dự án cung cấp thì phải đến tháng 5/2019 căn hộ mới có thể được bàn giao. Nếu anh chị tôi muốn mua thì sẽ phải ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và thanh toán tiền theo tiến độ dự án. Xin hỏi Luật sư nếu sau này, chủ đầu tư không giao nhà theo tiến độ thì anh chị tôi phải làm như thế nào?

Answer 1

Vấn đề trước tiên cần làm rõ, việc chủ đầu tư thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với anh chị quý khách trong trường hợp này là có hợp pháp không? Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, không phải mọi trường hợp bất động sản hình thành trong tương lai đều được đưa vào kinh doanh, chỉ có các bất động sản thỏa mãn các điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 mới được thực hiện. Cụ thể:

Điều 55. Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

2. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

Ngoài ra, nếu chủ đầu tư căn hộ muốn bán nhà ở hình thành trong tương lai thì bên cạnh các điều kiện trên, chủ đầu tư phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Như vậy, nếu chủ đầu tư căn hộ của anh chị quý khách thỏa mãn tất cả các điều kiện trên thì họ mới được quyền giao kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với anh chị quý khách. Trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và anh chị quý khách có yêu cầu thì ngân hành thương mại có nghĩa vụ bảo lãnh phải có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho anh chị quý khách căn cứ theo hợp đồng mua bán nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết theo quy định tại Khoản 3 Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Cụ thể:

Điều 56. Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

3. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và bên mua, bên thuê mua có yêu cầu thì bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.