This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Real Estate Trading Law
Asked May 17, 2017

Luật kinh doanh bất động sản – Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

  • 1 Answer
  • 205 Views

Hai tháng trước tôi có ký hợp đồng mua 01 căn hộ hình thành trong tương lai thuộc dự án kinh doanh bất động sản của công ty X. Tuy nhiên do không còn nhu cầu sử dụng tôi có dự định sẽ bán lại cho người khác. Trong trường hợp tôi có thể bán lại cho người khác lúc này không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc bán lại căn nhà đã mua từ công ty X cho người khác của quý khách là hành vi chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Pháp luật cho phép quý khách được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi:

  • hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho quý khách chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
  • việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ; đối với trường hợp hợp đồng mua bán, thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó.

[Khoản 1 Điều 59 Luật kinh doanh bất động sản 2014]

“Điều 59. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

1. Bên mua, bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng.”

[Khoản 1 và 2, Điều 10 Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật kinh doanh bất động sản]

Điều 10. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

1. Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

....

3. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thì phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ; đối với trường hợp hợp đồng mua bán, thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó.

Do lượng thông tin quý khách cung cấp còn hạn chế nên chúng tôi không biết quý khách đã đủ điều kiện thực hiện việc chuyển nhượng chưa. Theo đó, nếu quý khách đáp ứng các điều kiện luật định nêu trên, thì việc quý khách sẽ được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người khác.

Chúng tôi hy vọng những phần tư vấn trên sẽ giúp quý khách giải đáp được những thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.