This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Real Estate Trading Law
Asked May 17, 2017

Luật Kinh doanh bất động sản – Đầu tư vào dịch vụ môi giới bất động sản

  • 1 Answer
  • 161 Views

Bạn tôi là công dân mang quốc tịch Singapore cũng đang có ý định đầu tư vào công ty cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản. Xin hỏi Luật sư theo quy định của pháp luật, cá nhân hay tổ chức nước ngoài có thể sở hữu 100% vốn trong công ty hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản hay không? Nếu không thì tỷ lệ sở hữu tối đa là bao nhiêu %?

Answer 1

Vấn đề pháp lý đầu tiên cần xác định đó là bạn quý khách có là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật đầu tư hay không. Để trả lời câu hỏi này, Khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 quy định “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”. Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, vì bạn quý khách là cá nhân có quốc tịch nước ngoài (Singapore) mong muốn thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam (có ý định thành lập một công ty dịch vụ môi giới bất động sản tại Việt Nam) nên trong trường hợp này, bạn quý khách được xem là một nhà đầu tư nước ngoài.

Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Đầu tư 2014 và Biểu cam kết dịch vụ của WTO đều không quy định điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong dịch vụ môi giới bất động sản. Do đó, việc bạn quý khách mong muốn đầu tư 100% vốn hay ít hơn vào dịch vụ môi giới bất động sản đều hoàn toàn hợp pháp. 

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.