This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Real Estate Trading Law
Asked May 17, 2017

Luật kinh doanh bất động sản – Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà

  • 1 Answer
  • 222 Views

Đầu năm nay tôi có cho gia đình chị A thuê căn nhà hai tầng của tôi ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đã 02 tháng nay họ vẫn chưa thanh toán tiền nhà cho tôi. Lúc đầu gia đình A thỏa thuận mục đích thuê nhà là để ở, nhưng lần trước tôi ghé thì thấy họ có mở cửa hàng thời trang ở đây. Tôi không đồng ý với việc làm của họ, trong trường hợp này tôi có thể chấp dứt hợp đồng cho thuê không?

Answer 1

Trong vụ việc này, bên thuê nhà đã có hai (02) hành vi làm quý khách không hài lòng và muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Thứ nhất là hành vi chậm thanh toán tiền nhà 02 tháng so với thời điểm đã thỏa thuận. Với hành vi này, quý khách không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà, bởi theo quy định của pháp luật khi bên thuê thanh toán tiền thuê nhà chậm 03 tháng trở lên so với thời điểm thanh toán tiền đã ghi trong hợp đồng nhưng lại không được sự đồng ý của quý khách mới là căn cứ để quý khách đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà với chị A.

[Điểm a Khoản 1 Điều 30 Luật kinh doanh bất động sản 2014]

"Điều 30. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng

1. Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng khi bên thuê có một trong các hành vi sau đây:

a) Thanh toán tiền thuê nhà, công trình xây dựng chậm 03 tháng trở lên so với thời điểm thanh toán tiền đã ghi tronghợp đồng mà không được sự chấp thuận của bên cho thuê;

…”

Đối với hành vi sử dụng nhà cho thuê với mục đích thỏa thuận ban đầu là để ở nhưng sau đó là kinh doanh nhưng lại không được sự đồng ý của quý khách lại là căn cứ để quý khách có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà với chị A, vì chị A đã sử dụng nhà thuê không đúng mục đích thuê.

[Điểm b Khoản 1 Điều 30 Luật kinh doanh bất động sản 2014]

“Điều 30. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng

1. Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng khi bên thuê có một trong các hành vi sau đây:

b) Sử dụng nhà, công trình xây dựng không đúng mục đích thuê;

…”

Ngoài ra, quý khách cũng cần lưu ý, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà, quý khách phải thông báo cho bên thuê trước ít nhất 01 tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Luật kinh doanh bất động sản 2014.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.