This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Land Law Real Estate Trading Law
Asked May 15, 2017

Luật Kinh doanh bất động sản – Hình thức kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  • 1 Answer
  • 168 Views

Tôi đang làm việc tại công ty cổ phần kinh doanh bất động sản A, có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện tại, công ty tôi có dự định mua toàn bộ căn hộ từ một chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại tại TPHCM để bán kết hợp cho thuê nhằm mục tiêu sinh lợi. Tôi xin hỏi Luật sư công ty tôi có thể làm vậy không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công ty không thể mua toàn bộ căn hộ từ một chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại tại TPHCM để bán kết hợp với cho thuê nhằm mục tiêu sinh lợi. Bởi lẽ, Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định:

Điều 11. Phạm vi kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

a) Các hình thức quy định tại các điểm b, d, h khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này;

b) Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.”

Trong đó, các hình thức quy định tại các Điểm b, d, h Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 11 bao gồm: (i) thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại [Điểm b Khoản 1 Điều 11]; (ii) đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua [Điểm d Khoản 1 Điều 11]; (iii) nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua [Điểm h Khoản 1 Điều 11] và (iv) đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua [Điểm b Khoản 2 Điều 11].

Như vậy, việc mua toàn bộ căn hộ từ một chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại tại TPHCM để bán kết hợp cho thuê nhằm mục tiêu sinh lợi của quý công ty là hoạt động “mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua”[Điểm a Khoản 1 Điều 11], không thuộc các trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản; do đó, quý công ty không thể thực hiện hoạt động này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.