This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Real Estate Trading Law
Asked May 17, 2017

Luật Kinh doanh bất động sản – Vốn pháp định thành lập công ty kinh doanh bất động sản

  • 1 Answer
  • 232 Views

Tôi và bạn bè tôi hiện đang hùn vốn kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Sau thời gian dài tìm hiểu, sắp tới đây chúng tôi có ý định thành lập thêm một công ty kinh doanh bất động sản. Xin hỏi Luật sư, nếu tôi thành lập thì vốn pháp định đối với hoạt động này là bao nhiêu?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, vốn pháp định của công ty kinh doanh bất động sản không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (“Nghị định 76/2015/NĐ-CP”), mức vốn pháp định này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

(i) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP; và

(ii) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Theo đó, mức vốn pháp định được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Doanh nghiệp không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định. Bởi lẽ, Điều 4 Luật Kinh doanh bất động sản quy định:

Mức vốn pháp định quy định tại Điều 3 Nghị định này được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định”.

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi chưa rõ về quy mô, tính chất hoạt động của công ty kinh doanh bất động sản mà quý khách và bạn mình có ý định thành lập sẽ như thế nào nên chưa thể đưa ra hướng tư vấn chính xác. Trong trường hợp này, quý khách và bạn mình cần dựa vào các quy định trên để biết chính xác pháp luật yêu cầu vốn pháp định cụ thể là bao nhiêu.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.