This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Labour Law
Asked May 17, 2017

Luật Lao động – Chuyển người lao động làm khác công việc so với hợp đồng lao động

  • 1 Answer
  • 224 Views

Từ tháng 10/2016, tôi vào Công ty A làm việc với vị trí kế toán. Đến tháng 12/2016, nhân viên hành chính nhân sự bên tôi bỏ việc mà không báo trước nên Công ty ra quyết định chuyển tôi sang làm thay vị trí của cô ấy mà không nói thời hạn luân chuyển công việc bao lâu. Do không thuộc chuyên môn của mình nên tôi thường xuyên gặp những khó khăn trong công việc. Đến nay (tháng 4/2017), mặc dù tôi nhiều lần có nói với cấp trên nhưng họ vẫn lờ đi. Xin hỏi Luật sư việc công ty chuyển người lao động làm khác công việc khác so với hợp đồng lao động như trường hợp của tôi là đúng hay sai?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hành vi của Công ty A là không hợp pháp. Bởi lẽ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

…”

Với quy định trên, có thể thấy rằng, trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, công ty A được phép tạm thời chuyển quý khách từ công việc kế toán theo hợp đồng lao động sang vị trí nhân viên hành chính nhân sự nhưng phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Công ty A phải báo cho quý khách biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của quý khách
  • Thời hạn luân chuyển không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ khi được sự đồng ý của quý khách

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, Công ty A trước khi luân chuyển quý khách từ vị trí kế toán theo hợp đồng lao động sang vị trí nhân viên hành chính nhân sự đã không nên rõ thời hạn làm tạm thời. Mặt khác, từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2017 rõ ràng đã vượt quá 60 ngày làm việc so với quy định mặc dù không có sự đồng ý của quý khách. Vì vậy, trong trường hợp này công ty A đã có sai phạm trong việc luân chuyển quý khách làm khác công việc so với hợp đồng lao động.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.