This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Labour Law
Asked July 24, 2017

Luật Lao động - Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

  • 1 Answer
  • 210 Views

Cách đây 02 năm, tôi ký hợp đồng lao động với vị trí nhân viên kế toán cho một công ty may mặc ở địa chị X, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Thông thường tôi làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đầu năm 2017, do nhu cầu chi tiêu sinh hoạt gia đình, sau giờ làm tôi lại ký thêm một hợp đồng lao động làm nhân viên bán hàng buổi tối cho một công ty khác gần nhà. Bạn tôi nói rằng, tôi không thể cùng lúc làm việc cho hai công ty. Cho tôi hỏi điều bạn tôi nói có đúng không?

Answer 1

Default avatar
Anonymous

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, chị quý khách có thể cùng một lúc giữ vị trí nhân viên kế toán cho một công ty may mặc và ký thêm một hợp đồng lao động làm nhân viên bán hàng buổi tối cho một công ty khác. Bởi lẽ, Điều 21 Bộ luật Lao động 2012 quy định như sau:

Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, pháp luật Việt Nam không giới hạn số người sử dụng lao động mà người lao động được ký hợp đồng lao động. Với quy định trên, chỉ cần chị quý khách có thể đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung trong hợp đồng lao động đã giao kết với cả hai công ty thì chị quý khách có thể đồng thời vừa làm kế toán cho công ty may vừa làm nhân viên bán hàng cho một công ty khác.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.