This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Lawyers Law
Asked May 15, 2017

Luật Luật sư - Thù lao luật sư

  • 1 Answer
  • 307 Views

Đầu năm 2016, vợ chồng tôi có xảy ra tranh chấp đất đai với hàng xóm là gia đình ông A. Sau đó, chúng tôi có ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với luật sư B. Theo hợp đồng, luật sư B sẽ là người đại diện cho vợ chồng tôi tham gia tố tụng tại tòa các cấp cùng các cơ quan tố tụng khác hoặc cơ quan chức năng liên quan. Mức thù lao của luật sư Bnhận được sẽ là 25% trong tổng giá trị mà vợ chồng tôi nhận được nếu thắng trong vụ kiện.Sau khi vụ kiện kết thúc, chúng tôi có thanh toán cho luật sư B số tiền như cam kết. Lúc này, luật sư B yêu cầu chúng tôi gửi thêm một khoản tiền 10 triệu đồng, với lý do là trong quá trình theo đuổi vụ kiệnđã phát sinh nhiều chi phí. Xin hỏi, theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, vợ chồng tôi có phải gửi thêm cho luật sư B như yêu cầu hay không?

Answer 1

Theo quy định tại Quy tắc 7 của Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-HĐLSTQ  ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng luật sư toàn quốc, luật sư B phải có nghĩa vụ thông báo rõ ràng mức thù lao, chi phí cho khách hàng và mức thù lao, chi phí này phải được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, việc luật sư B yêu cầu quý khách gửi thêm một khoản tiền 10 triệu đồng mặc dù trước đó đã có thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý về khoản thù lao nhận được là 25% tổng giá trị vợ chồng quý khách nhận được sau vụ kiện là không hợp pháp. Bởi lẽ, Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành và Khoản 14.5 Quy tắc 14 của Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam quy định:

[Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH]

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Nghiêm cấm luật sư thực hiện các hành vi sau đây:

…       

đ) Nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ khách hàng ngoài khoản thù lao và chi phí đã thoả thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý;

…”

 [Khoản 14.5 Quy tắc 14 của Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam]

Quy tắc 14. Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với khách hàng

14.5. Đòi hỏi từ khách hàng hoặc người có quyền, lợi ích liên quan với khách hàng bất kỳ khoản tiền chi thêm hoặc tặng vật nào ngoài khoản thù lao và các chi phí kèm theo đã thỏa thuận, trừ trường hợp  khách hàng tự nguyện thưởng cho luật sư khi kết thúc dịch vụ;

…”

Với các quy định trên, luật sư B không có quyềnđòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền nào ngoài khoản tiền đã thỏa thuận trước đó. Do đó, trong trường hợp quý khách đã thanh toán cho luật sư B số tiền 25% tổng giá trị mà quý khách nhận sau vụ kiện theo như những gì thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý thì quý khách có quyền từ chối yêu cầu gửi thêm cho luật sư B số tiền 10 triệu đồng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.