This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 08, 2017

Luật Ngân hàng - Bảo lãnh ngân hàng

  • 1 Answer
  • 277 Views

Công ty tôi có ký một hợp đồng mua bán hàng gia dụng với công ty A ở Bình Dương. Theo hợp đồng, công ty tôi sẽ giao cho hàng và nhận thanh toán. Vì là lần đầu tiên kinh doanh với nhau nên tôi có yêu cầu công ty A phải có bảo lãnh từ một ngân hàng và công ty này đã nhờ một ngân hàng đứng ra bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán. Cam kết bảo lãnh ghi “vô điều kiện và không hủy ngang”. Tuy nhiên, đến nay, sau ngày hết hạn thanh toán, công ty A vẫn chưa trả tiền cho chúng tôi và bảo chúng tôi đến ngân hàng đã bảo lãnh cho họ để thực hiện thanh toán. Khi chúng tôi tìm đến ngân hàng thì ngân hàng này lại từ chối vì cho rằng đây là lỗi của công ty A. Tôi xin hỏi luật sư, công ty tôi có thể yêu cầu ngân hàng trả tiền không?

Answer 1

Theo những tình tiết mà quý khách cung cấp, hợp đồng mua bán hàng gia dụng được giao kết giữa quý công ty và công ty A làm phát sinh nghĩa vụ giao hàng của quý công ty và nghĩa vụ thanh toán của công ty A. Cùng với yêu cầu của quý khách, công ty A đã nhờ một ngân hàng đứng ra bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán, làm phát sinh quan hệ bảo lãnh ngân hàng. Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, quý công ty có thể yêu cầu ngân hàng trên thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho mình.

Bảo lãnh ngân hàng

Khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2015/TT-NHNNquy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành (“Thông tư 07/2015/TT-NHNN“) quy định:

“Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh.”

Với quy định này, ngân hàng trên (bên bảo lãnh) phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho quý công ty (bên nhận bảo lãnh) vì công ty A (bên được bảo lãnh) đã không thanh toán được khoản nợ đến hạn do ngân hàng cam kết trả thay. Bên cạnh đó, vì bản chất của cam kết bảo lãnh ngân hàng là “vô điều kiện và không hủy ngang” nên ngân hàng trên không thể viện dẫn lý do công ty A có lỗi vì không trả tiền đúng hạn để thoái thác nghĩa vụ thanh toán cho quý công ty. Do đó, quý công ty hoàn toàn có quyền yêu cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng. Trong trường hợp ngân hàng vẫn từ chối thực hiện, quý công ty có thể khởi kiện ngân hàng trên theo quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 32 Thông tư 07/2015/TT-NHNN:

“1. Quyền của bên nhận bảo lãnh:

b) Yêu cầu bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm theo cam kết bảo lãnh;

c) Khởi kiện theo quy định của pháp luật khi bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ đã cam kết.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.