This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng - Chấm dứt hợp đồng tín dụng trước thời hạn

  • 1 Answer
  • 1527 Views

Công ty tôi có giao kết hợp đồng tín dụng số 030 với ngân hàng X ở Thủ Đức với các nội dung như sau (i) số tiền vay là 864 triệu; (ii) thời hạn trả nợ trong 2 năm. Tuy nhiên, do không đóng lãi suất trong 12 tháng liên tục theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, nên ngân hàng đã yêu cầu Tòa án giải quyết chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đồng thời buộc công ty tôi thanh toán số tiền phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số 030 là 984.255.750 đồng, trong đó:

- Nợ gốc: 864.000.000 đồng

- Nợ lãi quá hạn: 120.255.750 đồng (lãi suất 1%/tháng trên số nợ gốc)

Cho tôi hỏi, trong trường hợp này việc ngân hàng đã chấm dứt hợp đồng tín dụng trước thời hạn và yêu cầu tôi trả nợ số tiền phát sinh từ hợp đồng tín dụng số 030 là đúng hay sai? Trong trường hợp tôi không trả được nợ thì ngân hàng sẽ xử lý như thế nào?

Answer 1

Căn cứ vào thông tin mà quý khách hàng cung cấp, (i) quý khách đã không đóng lãi suất liên tục trong 12 tháng; (ii) hiện còn nợ ngân hàng số tiền 984.255.705 đồng chưa thanh toán theo Hợp đồng tín dụng số 030. Trong trường hợp này, việc ngân hàng X chấm dứt hợp đồng tín dụng trước thời hạn đối với quý khách và yêu cầu quý khách phải trả lại số tiền mà quý khách đã nợ là đúng theo quy định của pháp luật. Bởi lẽ:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quý khách đã có hành vi vi phạm hợp đồng giao kết, cụ thể là đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng trong suốt 12 tháng liên tục đối với hợp đồng tín dụng số 030. Căn cứ tại Khoản 1, Điều 95 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, quy định tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt việc cấp tín dụng, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm các quy định trong hợp đồng cấp tín dụng. Theo đó, ngân hàng X trong trường hợp này sẽ có quyền chấm dứt hợp đồng tín dụng trước thời hạn và yêu cầu quý khách phải hoàn trả số tiền là 864.000.000 đồng nợ gốc và thanh toán nợ lãi 120.255.750 đồng phát sinh do chậm thanh toán tạm là phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 95. Chấm dứt cấp tín dụng, xử lý nợ, miễn, giảm lãi suất

1. Tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt việc cấp tín dụng, thu hồi nợ trước hạnkhiphát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm các quy định trong hợp đồng cấp tín dụng.

...”

Trong trường hợp quý khách không trả được nợ

Theo đó, ngân hàng có thể (a) xử lý tài sản bảo đảm của quý khách (nếu có), hoặc (b) khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc quý khách phải thanh toán khoản vay căn cứ theo quy định tại Điểm đ và e Khoản 1 Điều 25 Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-NHNN năm 2014. Đó là:

“đ) Khởi kiện khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng hoặc người bảo lãnh theo quy định của pháp luật;

e) Khi đến hạn trả nợ mà khách hàng không trả nợ, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì tổ chức tín dụng có quyền xử lý tài sản bảo đảm vốn vaytheo sự thỏa thuận trong hợp đồng để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với trường hợp khách hàng được bảo lãnh vay vốn.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.