This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng - Cho thuê tài chính

  • 1 Answer
  • 246 Views

Tôi đang làm việc tại một công ty cho thuê tài chính. Tháng 6/2015, công ty tôi có ký kết một hợp đồng cho thuê tài chính với công ty xây dựng A, tài sản cho thuê là xe cẩu bánh xích đã qua sử dụng với mục đích sử dụng là bốc dỡ cát gia công phục vụ hoạt động sản xuất của công ty A. Chúng tôi đã thỏa thuận về thời hạn thuê là hai năm, trả tiền thuê hàng tháng. Tuy nhiên, công ty A chỉ trả tiền thuê vài tháng đầu sau đó lấy lý do xe cẩu khi bàn giao đã trong tình trạng hư hỏng, dù tu sửa nhưng không sử dụng được nên không trả tiền thuê nữa. Theo biên bản bàn giao xe ngày 25/6/2015, xe không hề có dấu hiệu hư hỏng nào và cũng đã được các bên ký xác nhận. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này công ty tôi có thể chấm dứt hợp đồng thuê tài chính trước thời hạn và yêu cầu công ty A phải trả đủ tiền trong khoảng thời gian đã thuê không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công ty có quyền yêu cầu công ty A trả tiền thuê xe cẩu bánh xích tương ứng với thời gian thuê; đồng thời,quý công ty có thể chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước thời hạn với công ty A nếu hợp đồng mà các bên giao kết có thỏa thuận.

Yêu cầu trả tiền thuê

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, quan hệ giữa quý công ty và công ty A là quan hệ cho thuê tài chính. Căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính (“Nghị định 39/2014/NĐ-CP”), cho thuê tài chính là “hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính”. Theo đó, quý công ty (bên cho thuê tài chính) cam kết mua xe cẩu bánh xích (máy móc, thiết bị) theo yêu cầu của công ty A (bên thuê tài chính) và nắm giữ quyền sở hữu đối với xe cẩu này trong suốt thời hạn thuê; công ty A sử dụng xe cẩu và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê (hai (02) năm) theo thỏa thuận trong hợp đồng mà các bên đã ký kết vào tháng 6/2015.

Việc công ty A chỉ trả tiền thuê các tháng đầu sau đó lấy lý do xe cẩu khi bàn giao đã trong tình trạng hư hỏng, dù tu sửa nhưng không sử dụng được nên không trả tiền thuê nữa là không phù hợp. Bởi lẽ, theo biên bản bàn giao xe cẩu (tài sản cho thuê tài chính) ngày 25/6/2015, xe không hề có dấu hiệu hư hỏng nào và cũng đã được các bên ký xác nhận; nghĩa là, công ty A đã chấp nhận về chất lượng và giá trị của xe cẩu. Do đó, ý kiến của công ty A về việc từ chối trả tiền thuê là không có cơ sở. Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 20 Nghị định 39/2014/NĐ-CP, công ty A có nghĩa vụ:

“4. Trả tiền thuê và thanh toán các chi phí khác có liên quan đến tài sản thuê theo quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.

5. Chịu mọi rủi ro về việc tài sản thuê bị mất, chịu mọi chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế tài sản thuê trong thời hạn thuê và chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do việc sử dụng tài sản thuê gây ra đối với tổ chức, cá nhân khác trong quá trình sử dụng tài sản thuê.”

Như vậy, quý công ty có quyền yêu cầu công ty A phải trả đủ tiền thuê hàng tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 2 Điểu 21 Nghị định 39/2014/NĐ-CP, quý công ty chỉ có quyền chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính với công ty A trước thời hạn nếu các bên có thỏa thuận về vấn đề này trong hợp đồng ký kết vào tháng 6/2015. Cụ thể:

Điều 21. Chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn

1. Hợp đồng cho thuê tài chính có thể chấm dứt trước hạn khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Bên thuê không thanh toán tiền thuê hoặc vi phạm một trong các điều khoản, điều kiện khác là căn cứ chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính, được quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính;

2. Bên cho thuê và bên thuê quy định cụ thể trong hợp đồng cho thuê tài chính việc chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 39/2014/NĐ-CP, khi chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước thời hạn, công ty A phải thanh toán ngay toàn bộ số tiền thuê còn lại. Nếu không thanh toán được thì quý công ty xử lý xe cẩu (tài sản cho thuê) như sau:

a) Quý công ty (i) có văn bản gửi công ty A, Ủy ban nhân dân và cơ quan công an nơi công ty A đặt trụ sở chính, đặt tài sản cho thuê, thông báo về việc thu hồi tài sản cho thuê và yêu cầu các cơ quan này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự trong quá trình thu hồi tài sản cho thuê, bảo đảm quý công ty thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản cho thuê; (ii) tiến hành thu hồi ngay lập tức tài sản cho thuê; (iii) được cho vay bắt buộc đối với công ty A để xử lý các chi phí nhằm thu hồi tài sản cho thuê khi công ty A vi phạm hợp đồng cho thuê tài chính và không tự nguyện bàn giao tài sản;

b) Công ty A (i) phải dừng ngay việc sử dụng và trao trả tài sản cho thuê cho quý công ty theo yêu cầu của quý công ty, không được có bất kỳ một hành vi cản trở nào đối với việc thu hồi tài sản cho thuê hoặc tiếp tục chiếm giữ, sử dụng tài sản cho thuê; (ii) thanh toán toàn bộ số tiền thuê còn lại theo quy định của hợp đồng cho thuê tài chính và các chi phí phát sinh đến việc thu hồi tài sản cho thuê; (iii) phải nhận nợ bắt buộc đối với số tiền quý công ty cho vay bắt buộc để xử lý các chi phí nhằm thu hồi tài sản cho thuê khi công ty A vi phạm hợp đồng cho thuê tài chính và không tự nguyện bàn giao tài sản.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.