This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng - Cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội

  • 1 Answer
  • 289 Views

Ở địa phương tôi (thuộc 61 huyện nghèo) có một số gia đình được chứng nhận là hộ nghèo.Tôi xin hỏi luật sư đối với các hộ nghèo này thì có được ưu đãi cho vay tại Ngân hàng chính sách xã hội không? Và nếu được thì khi những gia đình này vay vốn ngân hàng để mua giống nuôi trồng thủy sản phát triển kinh tế thì ưu đãi sẽ như thế nào?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, các gia đình được chứng nhận là hộ nghèo ở địa phương quý khách (thuộc 61 địa bàn huyện nghèo) có thể được vay ưu đãi lãi suất tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Cụ thể, căn cứ tại Khoản 3, 4 Điều 1 Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị Quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (“Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-NHNN năm 2014”):

“3. Các đối tượng khách hàng được hưởng các chính sách ưu đãi lãi suất quy định trong Thông tư này bao gồm: Các hộ nghèo, các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ trang trại đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn 61 huyện nghèo (danh sách đính kèm Thông tư này).

4. Các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng trên địa bàn 61 huyện nghèo, bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi chung là ngân hàng thương mại nhà nước) và Ngân hàng Chính sách xã hội.”

Như vậy, để được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội, các hộ nghèo phải thỏa mãn các điều kiện sau, căn cứ theo quy định Khoản 1 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-NHNN năm 2014:

(1) Là hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc 61 huyện nghèo và phải có trong danh sách hộ nghèo được Chủ tịch UBND cấp xã quyết định theo chuẩn nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố, được Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, chấp thuận phương án sử dụng vốn, lập thành danh sách có xác nhận của UBND cấp xã;

(2) Chủ hộ hoặc người được ủy quyền là người đại diện cho hộ gia đình trong quan hệ tín dụng với ngân hàng.

Khoản 2 Điều 3 Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-NHNN năm 2014 có quy định về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, các hộ nghèo ở địa phương quý khách có thể được hưởng các ưu đãi khi vay vốn ngân hàng để mua giống nuôi trồng thủy sản phát triển kinh tế.Cụ thể:

“Hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề như sau:

a) Mức vay tối đa là 10 triệu đồng/hộ;

b) Lãi suất vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ;

c) Thời gian áp dụng lãi suất theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này là 3 năm kể từ thời điểm hộ nghèo bắt đầu nhận vốn vay.”

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, các hộ nghèo này phải (i) sử dụng vốn vay đúng với mục đích đã xin vay; đồng thời (ii) trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi căn cứ theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (“Nghị định số 78/2002/NĐ-CP”).

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Thông tư về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-NHNN năm 2014 quy định về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị Quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, hợp nhất:

1. Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2009;

2. Thông tư số 26/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2011.

3. Thông tư số 28/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/4/2009 quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2014.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.