This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 17, 2017

Luật Ngân hàng - Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

  • 1 Answer
  • 257 Views

Công ty trách nhiệm hữu hạn X và ngân hàng Y của chúng tôi có ký hợp đồng tín dụng số 43/2013. Đại diện cho công ty để ký hợp đồng tín dụng là ông Nguyễn Văn A, là phó giám đốc của công ty X. Nội dung của hợp đồng tín dụng số 43/2013 là công ty X vay số tiền 1 tỷ đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất 1,5%/tháng. Tuy nhiên, do sơ xuất của cán bộ tín dụng nên đã không phát hiện được rằng ông Nguyễn Văn A ký hợp đồng mà không có ủy quyền của giám đốc B. Như vậy, trong những trường hợp nào thì hợp đồng 43/2013 vẫn có hiệu lực thưa luật sư?

Answer 1

Trong vụ việc này, khi tiến hành ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng của quý khách, ông Nguyễn Văn A vẫn chưa được sự ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty là ông B – giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn X. Như vậy, hợp đồng tín dụng giữa công ty X và ngân hàng Y của quý khách được xác định là giao dịch do người không có quyền đại diện xác lập. Trong trường hợp giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện thì sẽ làm không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện[1]

(i) người được đại diện đã công nhận giao dịch;

(ii) người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý;

(iii) người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình không có quyền đại diện.

Như vậy hợp đồng tín dụng 43/2013 giữa ngân hàng của quý khách và người không có quyền đại diện – ông Nguyễn Văn A trong trường hợp này vẫn có thể có hiệu lực nếu ngân hàng của quý khách thu thập được những chứng cứ để chứng minh trường hợp của mình rơi một trong các căn cứ nêu trên. Chẳng hạn, có những chứng cứ chứng minh ông giám đốc B có những hành vi thực tế nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hợp đồng, hay ông B biết mà không phản đối hợp đồng tín dụng  43/2013,…

Tuy nhiên quý khách cũng cần lưu ý rằng, nếu quý khách được xác định là ngay tình tức không biết hoặc không phải biết về việc ông A không có quyền đại diện mà vẫn xác lập giao dịch với ngân hàng của quý khách thì mặc dù hợp đồng không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ cho công ty X, nhưng ông A trong trường hợp này vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với ngân hàng của quý khách.[2]

[Điều 142 Bộ luật Dân sự 2015]

Điều 142. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

1. Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ một trong các trường hợp sau đây:

a) Người được đại diện đã công nhận giao dịch;

b) Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý;

c) Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình không có quyền đại diện.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1]  Khoản 1 Điều 142 Bộ luật Dân sự 2015

[2]  Khoản 2 Điều 142 Bộ luật Dân sự 2015

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.