This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 08, 2017

Luật Ngân hàng - Giao dịch ngân hàng của người mất năng lực hành vi dân sự

  • 1 Answer
  • 175 Views

Tháng trước vợ tôi bị tai nạn giao thông dẫn đến tai biến không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Vợ tôi có một tài khoản trong ngân hàng được lập trước khi chúng tôi kết hôn. Nay tôi muốn rút số tiền trong tài khoản này để chữa bệnh cho vợ. Tôi xin hỏi luật sư tôi có thể làm vậy không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách được xem là “người giám hộ” và có thể sử dụng tài khoản ngân hàng của vợ mình (trong trường hợp này, vợ quý khách được xem là “người mất năng lực hành vi dân sự”) nhằm chữa bệnh cho vợ. Cụ thể, Khoản 2 Điều 15 Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhquy định:

“Việc sử dụng tài khoản thanh toán của cá nhân là người chưa đủ 15 tuổi, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không có tài sản riêng, người hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự phải được thực hiện thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. Người giám hộ, người đại diện theo pháp luật thực hiện các giao dịch thanh toán thông qua tài khoản thanh toán của người được giám hộ hoặc người mà mình làm đại diện theo quy định của pháp luật dân sự về giám hộ và đại diện.”

Người mất năng lực hành vi dân sự và Người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự

Theo như những thông tin mà quý khách cung cấp, vợ của quý khách hiện bị tai biến và không nhận thức được xung quanh nên quý khách có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố vợ mình bị mất năng lực hành vi dân sự. Yêu cầu phải kèm theo cơ sở kết luận của cơ quan chuyên môn và chứng cứ chứng minh vợ của quý khách không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Cụ thể, Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

“Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định.”

Theo Khoản 1 Điều 62 Bộ luật Dân sự 2005, quý khách được xem là người giám hộ của vợ [Trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ] và quý khách có thể sử dụng tài sản của vợ mình để chăm sóc, chi dùng và đảm bảo cho việc điều trị bệnh của vợ.

Như vậy, từ những phân tích nêu trên, quý khách cần yêu cầu Tòa án tuyên bố vợ của quý khách là người mất năng lực hành vi dân sự và xác định người giám hộ là quý khách để có thể đến Ngân hàng mà vợ của quý khách lập tài khoản rút tiền chữa bệnh.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees about 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.