This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 17, 2017

Luật Ngân hàng – Hoạt động ngân hàng

  • 1 Answer
  • 175 Views

Công ty tôi là công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ được thành lập từ năm 2013. Sắp tới do có nguồn vốn nhàn rỗi nên công ty tôi muốn bổ sung thêm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng. Xin hỏi Luật sư, theo quy định của pháp luật hiện hành công ty tôi có thể thực hiện ý định trên hay không?

Answer 1

Vấn đề pháp lý trước tiên cần làm rõ, hoạt động ngân hàng là gì? Để trả lời câu hỏi này, Khoản 12 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định, hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:

a) Nhận tiền gửi;

b) Cấp tín dụng; và

c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý công ty với tư cách là một công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ không thể có hoạt động ngân hàng. Bởi lẽ, Khoản 2 Điều 8 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định:

Điều 8. Quyền hoạt động ngân hàng

2. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán của công ty chứng khoán.

Theo đó, Khoản 1 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định, “tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân. Như vậy, có thể thấy rằng, bởi vì quý công ty không phải là một tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật hiện hành nên bên cạnh các hoạt động kinh doanh từ trước đến nay, quý công ty không thể tiến hành bổ sung thêm hoạt động ngân hàng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.