This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 08, 2017

Luật Ngân hàng - Mua, bán tài sản thế chấp

  • 1 Answer
  • 202 Views

Tôi đang có dự định mua một mảnh đất tại quận 9, TP.HCM từ người quen. Tuy nhiên, mảnh đất này hiện đang được dùng để thế chấp cho khoản vay của người này tại Ngân hàng D. Xin hỏi luật sư, tôi có thể mua lại mảnh đất này hay không? Và nếu như người này không thanh toán khoản vay tại Ngân hàng D thì mảnh đất tôi dự định mua sẽ bị xử lý thế nào?

Answer 1

Chuyển nhượng tài sản đang thế chấp

Theo những thông tin mà quý khách cung cấp, tài sản được dùng để thế chấp cho khoản vay tại Ngân hàng D của người này là quyền sử dụng mảnh đất tại Quận 9, TP.HCM. Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 348 Bộ luật Dân sự 2005 thì, về nguyên tắc, bên thế chấp “không được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 [bán, thay thế tài sản thế chấp là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh] và khoản 4 [bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý] Điều 349 của Bộ luật này”. Như vậy, trường hợp này, việc người sử dụng đất tại Quận 9, TP.HCM có ý định bán mảnh đất tại Quận 9, TP.HCM đang được thế chấp cho khoản vay tại Ngân hàng D là vi phạm điều cấm của pháp luật. Do đó, nếu quý khách tiến hành giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người này thì giao dịch đó sẽ bị vô hiệu theo quy định tại Điều 128 Bộ luật Dân sự 2005. Cụ thể:

Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

Xử lý tài sản thế chấp khi đến đáo hạn

Trong trường hợp khoản vay tại ngân hàng đáo hạn mà bên thế chấp vẫn chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ, thì tài sản đã thế chấp sẽ bị xử lý theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 25 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng (“Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-NHNN năm 2014”):

“Khi đến hạn trả nợ mà khách hàng không trả nợ, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì tổ chức tín dụng có quyền xử lý tài sản bảo đảm vốn vay theo sự thỏa thuận trong hợp đồng để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với trường hợp khách hàng được bảo lãnh vay vốn.”

Mảnh đất trên sẽ được xử lý (a) theo thỏa thuận của bên thế chấp và ngân hàng, hoặc (b) sẽ được bán đấu giá, số tiền bán đấu giá được sử dụng để thanh toán nghĩa vụ; trong đó, ngân hàng được ưu tiên thanh toán trước theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm (“Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013”):

“Trong trường hợp tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ thì việc xử lý tài sản đó được thực hiện theo thỏa thuận của các bên; nếu không có thỏa thuận thì tài sản được bán đấu giá theo quy định của pháp luật.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.