This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng - Thay đổi tài sản thế chấp

  • 1 Answer
  • 1270 Views

Năm ngoái tôi có vay một khoản tiền tại ngân hàng A để mua giống trồng rau theo công nghệ sạch. Tôi có thế chấp tại ngân hàng quyền sử dụng thửa đất tọa lạc ở Quận 2, TPHCM.Hiện nay, tôi có dự định tặng cho anh tôi anh thửa đất này. Tôi xin hỏi Luật sư tôi có thể thay đổi tài sản thế chấp tại ngân hàng A sang các tài sản khác có giá trị tương đương không? Có phải làm thủ tục thay đổi nội dung thế chấp không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách có thể thay thế tài sản thế chấp từ quyền sử dụng thửa đất tọa lạc tại Quận 2, TPHCM sang tài sản khác có giá trị tương đương để đảm bảo cho khoản vay của quý khách tại ngân hàng A nếu có sự đồng ý của ngân hàng A; đồng thời, các bên phải thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 342 Bộ luật Dân sự 2005, thế chấp tài sản là “việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp”. Theo đó, (i) quý khách vay một khoản tiền tại ngân hàng A để mua giống trồng rau theo công nghệ sạch, và (ii) quý khách thế chấp quyền sử dụng thửa đất tọa lạc tại Quận 2, TPHCM thuộc sở hữu của mình; như vậy, quý khách và ngân hàng A đã ký kết một hợp đồng tín dụng trên cơ sở bảo đảm bằng hình thức thế chấp quyền sử dụng đất.

Khoản 1 Điều 354 và Khoản 3 Điều 349 Bộ luật Dân sự 2005 có quy định:

Điều 354. Thay thế và sửa chữa tài sản thế chấp

1. Bên thế chấp chỉ được thay thế tài sản thế chấp khi có sự đồng ý của bên nhận thế chấp, nếu không có thoả thuận khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 349 của Bộ luật này.”

Điều 349. Quyền của bên thế chấp tài sản

Bên thế chấp tài sản có các quyền sau đây:

3. Được bán, thay thế tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh.”

Trong đó, hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh là “động sản dùng để trao đổi, mua bán, cho thuê trong phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh của bên bảo đảm” căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm (“Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013”).

Với quy định trên, tài sản thế chấp trong trường hợp này là quyền sử dụng đất, không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh nên để có thể thay thế tài sản này trong hợp đồng thế chấp, quý khách cần có sự đồng ý của ngân hàng A.

Quý khách cũng cần lưu ý, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013, tài sản thay thế có giá trị tương đương tài sản đang bảo đảm phải là tài sản hiện có của quý khách hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà pháp luật không cấm giao dịch. Tài sản hình thành trong tương lai gồm:

(a) Tài sản được hình thành từ vốn vay;

(b) Tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm;

(c) Tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 13 Văn bản hợp nhất số 8020/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm (“Văn bản hợp nhất số 8020/VBHN-BTP năm 2013”), quý khách cần nộp hồ sơ xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng thửa đất tọa lạc ở Quận 2, TPHCM khi thay thế tài sản thế chấp. Cụ thể:

Điều 13. Các trường hợp xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

1. Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ xóa đăng ký khi có một trong các căn cứ sau đây:

c) Thay thế toàn bộ tài sản bảo đảm bằng tài sản khác.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm

Văn bản hợp nhất 8019/VBHN-BTP năm 2016 quy định về giao dịch bảo đảm, hợp nhất:

1. Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2010;

2. Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2012.

Văn bản hợp nhất Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn bản hợp nhất số 8020/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp nhất:

1. Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2010;

2. Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2012.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.