This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng - Thế chấp quyền sử dụng đất

  • 1 Answer
  • 220 Views

Tôi ký hợp đồng cho ông An thuê nhà để ở với thời hạn cho thuê là 10 năm.Hiện nay, tôi định thế chấp quyền sử dụng đất của mình cho ngân hàng để đảm bảo hợp đồng tiền vay trong thời hạn 4 năm.Xin hỏi luật sư, tôi có thể thế chấp quyền sử dụng đất (mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất là căn nhà) cho ngân hàng được không? Khi đến hạn trả nợ ngân hàng, nếu tôi không trả được thì ngân hàng sẽ xử lý tài sản đảm bảo như thế nào?

Answer 1

Thế chấp quyền sử dụng đất

Theo thông tin của quý khách cung cấp, trong trường hợp này, quý khách có thể dùng quyền sử dụng đất của mình để thế chấp cho ngân hàng.

Điều 342 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định “thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp”. Trong trường hợp của quý khách, quý khách có quyền thỏa thuận với ngân hàng về việcchỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất, cụ thể dựa trên quy định tại Khoản 2 Điều 716 BLDS 2005. Cụ thể:

2. Trường hợp người sử dụng đất thế chấp quyền sử dụng đất thì nhà, công trình xây dựng khác, rừng trồng, vườn cây và các tài sản khác của người thế chấp gắn liền với đất chỉ thuộc tài sản thế chấp, nếu có thoả thuận.”

Xử lý tài sản bảo đảm khi đến hạn trả nợ

Khi hợp đồng có hiệu lực thi hành, nếu đến hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà quý khách không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì tài sản thế chấp là miếng đất của quý khách sẽ được xử lý (i) theo thỏa thuận của bên thế chấp [quý khách] và ngân hàng, hoặc (ii) sẽ được bán đấu giá theo quy định tại Điều 68 của Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm năm 2013. Cụ thể:

“1. Trong trường hợp không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì các tài sản này được bán đấu giá.”

Trong trường hợp chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản gắn liền với đất được xử lý đồng thời với quyền sử dụng đất [Khoản 3 Điều 68 của Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm năm 2013]. Trong trường hợp này, mặc dù quý khách chỉ thế chấp quyền sử dụng đất cho ngân hàng; tuy nhiên, do quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đều thuộc sở hữu của quý khách, do đó, khi xử lý tài sản đảm bảo thì ngân hàng xử lý đồng thời cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Ngoài ra, chủ sở hữu mới [người mua] đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải chấp nhận cho ông An được thuê nhà tiếp đến khi hết hạn hợp đồng thuê theo quy định tại Điều 133 của Luật Nhà ở 2014. Cụ thể:

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.