This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng - Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

  • 1 Answer
  • 474 Views

Hiện nay, do đang cần vốn kinh doanh nên tôi định vay ngân hàng số tiền là 2 tỷ với tài sản thế chấp là căn hộ được mua của chủ đầu tư là công ty Én Vàng (căn hộ sẽ được bàn giao vào tháng 3/2017). Các Luật sư cho tôi hỏi, tôi có được thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là căn nhà để đảm bảo khoản vay tại ngân hàng hay không? Trong trường hợp nhà đã được xây dựng xong, thì ngân hàng có quyền xử lý đối với căn nhà đó khi tôi không trả được nợ không?

Answer 1

Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách hoàn toàn có thể thế chấp căn nhà hình thành trong tương lai để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại ngân hàng X, theo quy định tại Điều 4 Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm (“Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013”). Cụ thể:

Điều 4. Tài sản bảo đảm

1. Tài sản bảo đảm là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà pháp luật không cấm giao dịch.

2. Tài sản hình thành trong tương lai gồm:

a) Tài sản được hình thành từ vốn vay;

b) Tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm;

c) Tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật.

…”

Hiệu lực của hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Theo quy định tại Điều 8 Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm (“Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013”), trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương lai, thì “khi bên bảo đảm có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai thì bên nhận bảo đảm vẫn có quyền đối với một phần hoặc toàn bộ tài sản đó. Đối với tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu mà bên bảo đảm chưa đăng ký thì bên nhận bảo đảm vẫn có quyền xử lý tài sản khi đến hạn xử lý.”

Theo quy định trên, khi nhà ở hình thành trong tương lai [tài sản thế chấp] được xây dựng xong sẽ trở thành nhà ở có sẵn theo quy định tại Khoản 18 Điều 13 của Luật Nhà ở năm 2014 và được bàn giao cho bên thế chấp [quý khách], thì ngân hàng [bên nhận thế chấp] vẫn có quyền xử lý đối với nhà ở có sẵn đó nếu như quý khách không trả được nợ khi đến hạn.

Ngoài ra, để ghi nhận tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm (có sự thay đổi từ nhà ở hình thành trong tương lai sang nhà ở có sẵn), các bên thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi theo quy định của Khoản 4 Điều 12 của Văn bản hợp nhất số 8020/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm (“Văn bản hợp nhất số 8020/VBHN-BTP năm 2013”).

Điều 12. Các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký thay đổi khi có một trong các căn cứ sau đây:

4. Tài sản bảo đảm là tài sản hình thành trong tương lai đã hình thành, trừ trường hợp tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai là phương tiện giao thông cơ giới đã ghi số khung khi đăng ký giao dịch bảo đảm;”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.