This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 15, 2017

Luật Ngân hàng - Thế chấp tài sản thuộc sở hữu chung

  • 1 Answer
  • 362 Views

Tháng 3/2016, ngân hàng cho gia đình tôi vay một số tiền. Sau này tôi mới biết khoản vay này được chồng tôi thế chấp bằng quyền sử dụng đất và nhà đang ở (có được sau khi kết hôn) mà không trao đổi gì với tôi. Xin hỏi theo quy định của pháp luật, tôi có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng thế chấp này vô hiệu không?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý khách có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng thế chấp này vô hiệu. Bởi lẽ:

  • Thứ nhất, dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, nhà và đất ở mà chồng quý khách đem thế chấp cho ngân hàng chính là tài sản chung của vợ chồng quý khách. Cụ thể, Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Như vậy, vì đây là tài sản chung của cả hai vợ chồng quý khách nên quý khách cũng có quyền sử dụng đối với số tài sản này.

  • Thứ hai, Điều 35 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định liên quan đến chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung vợ chồng như sau:

"1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình".

Do đó, trong trường hợp vợ hoặc chồng định đoạt tài sản chung vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Hôn nhân và gia đình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu. Điều này đã được quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật hôn nhân gia đình 2014.

Như vậy, trong trường hợp chồng quý khách thế chấp quyền sử dụng đất và nhà cho ngân hàng mà không có sự đồng ý của quý khách là không hợp pháp. Điều này nghĩa là quý khách hoàn toàn có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng thế chấp này vô hiệu theo quy định mà chúng tôi đã đề cập ở trên. Khi hợp đồng thế chấp bị tuyên vô hiệu sẽ không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập. Đồng thời các bên buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo quy định tại Điều 137 Bộ luật Dân sự 2005, tức là ngân hàng phải hoàn trả lại cho quý khách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đồng thời, quý khách cũng phải hoàn trả lại số tiền đã vay từ ngân hàng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.