This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 15, 2017

Luật Ngân hàng – Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ

  • 1 Answer
  • 779 Views

Trước đây tôi có vay một khoản tiền từ ngân hàng A ở TPHCM. Tôi có một thắc mắc xin được hỏi Luật sư: sau khi thu nợ xong thì những tài liệu về việc cho vay, thu nợ của tôi có được bảo quản không? Nếu được bảo quản thì sẽ trong thời gian bao lâu, có được bảo quản vô thời hạn không? Xin cảm ơn.

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, hồ sơ cho vay, thu nợ đối với cá nhân đã thu hết nợ là hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành ngân hàng và sẽ được bảo quản tùy thuộc vào từng loại hồ sơ, tài liệu. Cụ thể, căn cứ tại Điều 4 Thông tư số 43/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng (“Thông tư số 43/2011/TT-NHNN”):

Điều 4. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ

1. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ là khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc.

2. Thời hạn bảo quản của mỗi hồ sơ, tài liệu lưu trữ được quy định theo hai mức: Bảo quản vĩnh viễn và bảo quản có thời hạn được quy định bằng số năm cụ thể, như sau:

a) Bảo quản vĩnh viễn: Là những hồ sơ, tài liệu được lưu giữ vĩnh viễn cho đến khi tài liệu tự hủy hoại hoặc không thể phục hồi; được áp dụng cho loại hồ sơ, tài liệu quan trọng, phản ánh rõ nét chức năng, nhiệm vụ, phục vụ nghiên cứu lâu dài cho hoạt động của cơ quan, đơn vị; có giá trị về kinh tế, chính trị và lịch sử.

b) Bảo quản có thời hạn: Là những hồ sơ, tài liệu không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.”

Đối với câu hỏi của quý khách, hồ sơ cho vay, thu nợ đối với cá nhân đã thu hết nợ thuộc nhóm “Hồ sơ, tài liệu về tín dụng” căn cứ tại Mục 74 Phụ lục bảng thời hạn bảo quản, hồ sơ, tài liệu trong ngành ngân hàng (ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TT-NHNN). Do đó, hồ sơ cho vay, thu nợ của quý khách sẽ được bảo quản với thời hạn tùy theo ba (03) trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: Nếu cho vay dài hạn thì thời hạn bảo quản là 15 năm tính từ năm đã thu hết nợ.
  • Trường hợp 2: Nếu cho vay trung hạn thì thời hạn bảo quản là 10 năm tính từ năm đã thu hết nợ.
  • Trường hợp 3: Nếu cho vay ngắn hạn thì thời hạn bảo quản là 5 năm tính từ năm đã thu hết nợ.

Như vậy, những hồ sơ về việc cho vay, thu nợ của quý khách sẽ được bảo quản có thời hạn chứ không được bảo quản vĩnh viễn dựa vào các quy định nêu trên.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.