Anonymous
in Banking Law
Asked May 08, 2017

Luật Ngân hàng - Trường hợp không được cấp tín dụng

  • 1 Answer
  • 351 Views

Tôi hiện đang làm chủ của một doanh nghiệp tư nhân đồng thời là thành viên ban kiểm soát của một ngân hàng tại TP.HCM. Hiện nay, doanh nghiệp của tôi có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng mà tôi đang làm việc. Tôi xin hỏi luật sư, tôi có thể làm vậy được không?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014, “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.” Do đó, với quy định này, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân và mọi giao dịch của doanh nghiệp tư nhân đều được thực hiện trên danh nghĩa của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, vì quý doanh nghiệp (i) là loại hình doanh nghiệp tư nhân do quý khách làm chủ, và (ii) có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng mà quý khách đang đảm nhận chức vụ thành viên Ban kiểm soát nên quý kháchsẽ không được ngân hàng cấp tín dụng dưới hình thức là cho vay; bởi lẽ, quý khách thuộc đối tượng không được cấp tín dụng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng 2010. Cụ thể:

“1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng đối với những tổ chức, cá nhân sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng,…”

Như vậy, bản chất của việc quý doanh nghiệp vay vốn từ ngân hàng trên là việc cấp tín dụng của ngân hàng đối với quý khách và giao dịch này bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó,giải pháp cho trường hợp này đó là quý khách có thể lựa chọn xin cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác và quý khách cần lưu ý mình không thuộc một trong các trường hợp không được cấp tín dụng như được đề cập ở trên.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.