Anonymous
in Banking Law
Asked May 08, 2017

Luật Ngân hàng – Cho thuê tài chính

  • 1 Answer
  • 377 Views

Công ty tôi có giao kết một hợp đồng cho thuê tài chính với một công ty cho thuê tài chính B để mua về một thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất. Theo đó, chúng tôi sẽ xác định nhà cung ứng thiết bị; sau đó, công ty cho thuê tài chính B sẽ mua về và cho chúng tôi thuê. Tuy nhiên, đến ngày giao hàng, chúng tôi nhận thấy hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Xin hỏi trong trường hợp này, công ty cho thuê tài chính B có nghĩa vụ gì hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, hoạt động giữa công ty cho thuê tài chính B và quý công ty chính là hoạt động cho thuê tài chính. Căn cứ theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP  về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính (“Nghị định 39/2014/NĐ-CP”)thì đây là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa (i) bên cho thuê tài chính với (ii) bên thuê tài chính. Công ty cho thuê tài chính B sẽ cam kết mua thiết bị theo yêu cầu của quýcông ty và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản trong suốt thời hạn cho thuê. Ngược lại, quý công ty sử dụng thiết bị và phải có nghĩa vụ thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính. 

Khoản 1 Điều 20 Nghị định 39/2014/NĐ-CP quy định,quý công ty (bên thuê tài chính) phải “chịu trách nhiệm đối với việc lựa chọn tài sản thuê, bên cung ứng, các điều khoản, điều kiện liên quan đến tài sản thuê, bao gồm cả đặc tính kỹ thuật, chủng loại, giá cả, thời hạn giao nhận, lắp đặt, bảo hành tài sản thuê và các điều khoản, điều kiện khác có liên quan đến tài sản thuê. Điều này nghĩa là, mặc dù Công ty cho thuê tài chính B là chủ thể trực tiếp tiến hành mua thiết bị nhưngcácđiều khoản liên quan đến giá cả, điều kiện, chủng loại, bảo hành...của tài sản cho thuê tài chính, đều do quý công ty quyết định và thỏa thuận với bên cung cấp thiết bị. Do đó, trong trường hợp này, Công ty cho thuê tài chính B không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong việc tài sản được giao không đúng như thỏa thuận. Cụ thể, Khoản 4 Điều 18 Nghị định 39/2014/NĐ-CP quy định“bên cho thuê không chịu trách nhiệm về việc tài sản cho thuê không được giao hoặc giao không đúng với các điều kiện do bên thuê thỏa thuận với bên cung ứng.

Khi quý công ty giao kết hợp đồng cho thuê tài chính với Công ty cho thuê tài chính B, quý công ty cần lưu ý đến một số nghĩa vụ chủ yếu của Công ty cho thuê tài chính B theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, được quy địnhtheo Điều 18 Nghị định 39/2014/NĐ-CP, bao gồm:

  • đánh giá (i) năng lực tài chính, uy tín của bên cung ứng hoạt động hợp pháp; (ii) tài sản cho thuê [bao gồm: đặc tính kỹ thuật, chủng loại, giá cả, thời hạn giao nhận, lắp đặt, bảo hành]; và (iii) tính khả thi, hiệu quả của dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, các điều kiện về cho thuê tài chính, mục đích sử dụng tài sản cho thuê và khả năng trả nợ của bên thuê;
  • mua, nhập khẩu thiết bị theo đúng thỏa thuận của họ và công ty quý khách trong hợp đồng cho thuê tài chính;
  • đăng ký quyền sở hữu, làm thủ tục mua bảo hiểm đối với tài sản cho thuê theo quy định của pháp luật; và
  • thực hiện đầy đủ, đúng các điều khoản, điều kiện khác quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.

Như vậy, khi nào Công ty cho thuê tài chính B có vi phạm một trong các nghĩa vụ trên đây, thì Công ty cho thuê tài chính B mới phải chịu trách nhiệm đối với quý công ty.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.