This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng – Đình chỉ thanh toán séc

  • 1 Answer
  • 343 Views

Tôi có ký một hợp đồng về việc mua 20 bộ bàn ghế với công ty TNHH B, sau khi bên công ty B giao hàng, tôi đã ký phát séc cho công ty B để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau thì tôi phát hiện số bàn ghế này sử dụng loại gỗ không đúng như thỏa thuận. Do đó, tôi đã yêu cầu đình chỉ việc thanh toán séc. Tuy nhiên, ngân hàng đã không đồng ý và vẫn thanh toán cho công ty B. Cho tôi hỏi, việc làm của ngân hàng là đúng hay sai?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc ngân hàng không chấp thuận yêu cầu đình chỉ thanh toán séc của quý khách và thanh toán khi B xuất trình séc được ký phát bởi quý khách trong trường hợp này là đúng. Bởi lẽ, theo quy định tại Điều 73 của Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 có quy định về việc đình chỉ thanh toán đối với séc, cụ thể:   

Điều 73. Đình chỉ thanh toán séc

1.Người ký phát có quyền yêu cầu đình chỉ thanh toán séc mà mình đã ký phát bằng việc thông báo bằng văn bản cho người bị ký phát yêu cầu đình chỉ thanh toán séc khi séc này được xuất trình yêu cầu thanh toán. Thông báo đình chỉ thanh toán chỉ có hiệu lực sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật này.

2. Người ký phát có nghĩa vụ thanh toán số tiền ghi trên séc sau khi séc bị người bị ký phát từ chối thanh toán theo thông báo đình chỉ thanh toán của mình.”

“Điều 69. Thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc và địa điểm xuất trình

1. Thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc là ba mươi ngày, kể từ ngày ký phát.

…”.

Theo quy định của pháp luật, yêu cầu đình chỉ chỉ có hiệu lực sau thời hạn xuất trình là 30 ngày kể từ ngày ký phát. Trong trường hợp của quý khách, yêu cầu đình thanh toán séc chỉ của được thông báo vào một ngày sau khi ký phát, do đó, thông báo đình chỉ này là không có hiệu lực. Vì vậy, việc ngân hàng từ chối đình chỉ thanh toán séc và thanh toán cho công ty B khi séc được xuất trình séc là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 69 của Luật Các công cụ chuyển nhượng

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.