This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng – Hợp đồng tín dụng vô hiệu do chủ thể không có năng lực hành vi dân sự

  • 1 Answer
  • 609 Views

Năm 2015, tôi có dùng tài sản của mình là căn nhà tọa lạc tại phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức để thế chấp cho khoản vay của ông T tại ngân hàng X(căn nhà đã được đăng ký giao dịch bảo đảm). Hiện nay, thời hạn trả nợ trong hợp đồng tín dụng giữa ông T và ngân hàng X đã đến, nhưng ông T vẫn không hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng. Theo tìm hiểu thì tôi biết rằng, tại thời điểm cho vay, ông T là chồng của một thành viên trong hội đồng quản trị của ngân hàng X.Các Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp này, hợp đồng tín dụng của ông T và ngân hàng X có hiệu lực không? Ngoài ra, hợp đồng thế chấp tài sản có bị vô hiệu hay không?

Answer 1

Hiệu lực của hợp đồng tín dụng

Dựa trên thông tin quý khách cung cấp, tại thời điểm giao kết hợp đồng tín dụng giữa ông T và ngân hàng X thì ông T đang là chồng của một thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng X. Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 126 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 thì đây là trường hợp ngân hàng không được cấp tín dụng. Do đó, trong trường hợp này, hợp đồng tín dụng giữa ông T và ngân hàng X sẽ bị vô hiệu.

Điều 410. Hợp đồng dân sự vô hiệu

1. Các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 của Bộ luật này cũng được áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu.

…”

Điều 128. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội

Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

…”

Hiệu lực của hợp đồng thế chấp căn nhà cho Ngân hàng

Căn cứ Điều 15 của Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm (“Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013”) có quy định:

1. Hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm bị vô hiệu mà các bên chưa thực hiện hợp đồng đó thì giao dịch bảo đảm chấm dứt; nếu đã thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm thì giao dịch bảo đảm không chấm dứt, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

Trong trường hợp này, hợp đồng vay tín dụng đã được thực hiện [ngân hàng đã cho ông T vay tiền] cho nên hợp đồng thế chấp tài sản sẽ không chấm dứt mà vẫn có hiệu lực. Do đó, việc thế chấp sẽ bảo đảm cho nghĩa vụ phát sinh khi xử lý hậu quả hợp đồng vay tín dụng vô hiệu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.