This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng – Thế chấp tài sản quyền đòi nợ

  • 1 Answer
  • 839 Views

Tôi định vay một khoản tiền từ ngân hàng để phục vụ cho việc kinh doanh. Tuy nhiên tôi muốn thế chấp quyền đòi nợ đối với doanh nghiệp Ađể làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của ngân hàng X. Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp này tôi có thể thế chấp quyền đòi nợ để đảm bảo cho khoản vay của ngân hàng X được hay không?

Answer 1

Thế chấp quyền đòi nợ

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách hoàn toàn có thể thế chấpmột phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ đối với doanh nghiệp A để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại ngân hàng X, theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm (“Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013”). Cụ thể:

Điều 22. Thế chấp quyền đòi nợ

1. Bên có quyền đòi nợ được thế chấp một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ,

bao gồm cả quyền đòi nợ hình thành trong tương lai mà không cần có sự đồng ý

của bên có nghĩa vụ trả nợ.”

Xử lý tài sản thế chấp là quyền đòi nợ

Trong trường hợp quý khách không trả được khoản nợ đã đến hạn thì ngân hàng X có quyền yêu cầu doanh nghiệp A [người có nghĩa vụ trả nợ] chuyển giao các khoản tiền hoặc tài sản khác cho , theo quy định tại Điều 66 của Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013. Cụ thể:

Điều 66. Xử lý tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ

1. Bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu người thứ ba là người có nghĩa vụ trả nợ chuyển giao các khoản tiền hoặc tài sản khác cho mình hoặc cho người được uỷ quyền.Trong trường hợp người có nghĩa vụ trả nợ yêu cầu thì bên nhận bảo đảm phải chứng minh quyền được đòi nợ.

2. Trong trường hợp bên nhận bảo đảm đồng thời là người có nghĩa vụ trả nợ thì bên nhận bảo đảm được bù trừ khoản tiền đó”.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.