This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 08, 2017

Luật Ngân hàng – Trường hợp không được cấp tín dụng

  • 1 Answer
  • 610 Views

Ba vợ tôi là thành viên Hội đồng quản trị một ngân hàng thương mại cổ phần A. Hiện nay, do có nhu cầu vay vốn nên tôi có ý định vay vốn ngay tại ngân hàng của chính ba vợ mình. Xin hỏi tôi có được làm như vậy không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, ngân hàng thương mại cổ phần A không được cấp tín dụng dưới bất kì hình thức cho quý khách; bởi lẽ, Điểm b Khoản 1 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định:

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng đối với những tổ chức, cá nhân sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, pháp nhân là cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, pháp nhân là thành viên góp vốn, chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn;

b) Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương.

Như vậy, vấn đề pháp lý mà quý khách cần làm rõ đó là khái niệm “con” sẽ bao gồm những ai. Theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì “thành viên gia đình bao gồm vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột.

Điều này có nghĩa là, khái niệm “con” theo quy định của pháp luật rất rộng, bao gồm con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể. Do đó, trong trường hợp này, với tư cách là con rể của thành viên Hội đồng quản trị tại ngân hàng thương mại cổ phần A, quý khách sẽ không được ngân hàng A cấp tín dụng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees about 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.