This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng – Yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản thanh toán

  • 1 Answer
  • 598 Views

Tôi và doanh nghiệp A có ký kết hợp đồng mua bán tài sản, theo như hợp đồng thì doanh nghiệp A phải thanh toán tiền hàng còn nợ tôi trong thời hạn 30 ngày tôi sau khi hoàn việc giao hàng. Tuy nhiên, sau khi tôi giao hàng đến nay đã hơn 30 ngày, doanh nghiệp A vẫn chưa thanh toán tiền hàng hóa cho tôi. Tôi biết doanh nghiệp A có tài khoản tại ngân hàng X, trong trường hợp này, tôi có quyền yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp A hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, mặc dù doanh nghiệp A đang nợ tiền quý khách nhưng quý khách không có quyền yêu cầu ngân hàng X phong tỏa tài khoảnthanh toán của doanh nghiệp A [được mở tại ngân hàng X]. Bởi lẽ:

Căn cứ theo Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có quy định, ngân hàng chỉ phong tỏa (một phần hoặc toàn bộ) số tiền thanh toán của khách hàng khi rơi vào các trường hợp sau đây:

a) Có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền;

c) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán;

d) Có thông báo bằng văn bản của một trong các chủ tài khoản về việc phát sinh tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh toán chung.… ” .

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, quý kháchyêu cầu ngân hàng X phong tỏa tài khoản thanh toán của doanh nghiệp A với lý do doanh nghiệp A vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền dịch vụ cho quý khách theo như thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, yêu cầu của quý khách không nằm trong các trường hợp quy định ngân hàng phải phong tỏa tài khoản thanh toán của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN. Do đó, ngân hàng có quyền từ chối yêu cầu của quý khách về việc phong tỏa tài khoản thanh toán của doanh nghiệp A.

Trong trường hợp này, nếu quý khách muốn đòi lại số tiền mà công ty Ađã nợ của quý khách, quý khách có thể khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.