This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Housing Law
Asked May 15, 2017

Luật Nhà ở - Cải tạo nhà ở

  • 1 Answer
  • 258 Views

Tôi có thuê một căn nhà của ông A tại Quận 9, TPHCM để ở, thời hạn thuê là 10 năm và vẫn còn trong thời hạn thuê. Sắp tới, ông A dự định sẽ nâng cấp căn nhà thành hai tầng và để thuận tiện cho việc sinh sống, tôi có đồng ý cho ông A làm việc này. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này sau khi nâng cấp ông A có quyền tăng giá thuê nhà không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, ông A có quyền nâng cấp căn nhà cho thuê tọa lạc tại Quận 9, TPHCM và có quyền

Dựa vào thông tin mà quý khách cung cấp, việc ông A nâng cấp căn nhà thành hai tầng được xem là cải tạo nhà ở, căn cứ theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Luật Nhà ở 2014:

“Cải tạo nhà ở là việc nâng cấp chất lượng, mở rộng diện tích hoặc điều chỉnh cơ cấu diện tích của nhà ở hiện có.”

Theo đó, Khoản 1 Điều 89 và Khoản 2 Điều 129 Luật Nhà ở 2014 có quy định:

            [Khoản 1 Điều 89]

Điều 89. Bảo trì, cải tạo nhà ở đang cho thuê

1. Bên cho thuê nhà ở có quyền cải tạo nhà ở khi có sự đồng ý của bên thuê nhà ở, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc vì lý do bất khả kháng; bên thuê nhà ở có trách nhiệm để bên cho thuê nhà ở thực hiện việc bảo trì, cải tạo nhà ở.”

[Khoản 2 Điều 129]

Điều 129. Thời hạn thuê và giá thuê nhà ở

2. Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà ở mà bên cho thuê thực hiện cải tạo nhà ở và được bên thuê đồng ý thì bên cho thuê được quyền điều chỉnh giá thuê nhà ở. Giá thuê nhà ở mới do các bên thỏa thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên thuê theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, khi chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà nhà ở, ông A có quyền cải tạo nhà ở khi đã được quý khách đồng ý và có quyền điều chỉnh giá thuê nhà ở. Quý khách và ông A sẽ thỏa thuận về giá thuê nhà ở mới, nếu không thỏa thuận được thì ông A (i) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở nhưng (ii) phải bồi thường cho quý khách.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.