This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Housing Law
Asked May 17, 2017

Luật nhà ở - Tăng giá thuê nhà

  • 1 Answer
  • 617 Views

Tôi cho B thuê nhà: thời hạn thuê 03 năm, giá thuê 03 triệu đồng/tháng, bên thuê trả tiền thuê nhà vào ngày 15 mỗi tháng. Thực hiện hợp đồng được 02 năm, với sự đồng ý của B, tôi đã sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà nói trên. Sau khi cải tạo, nâng cấp nhà, để bù vào chi phí, tôi muốn tăng giá thuê lên thành 4,5 triệu đồng/tháng, nhưng B phản đối. Theo luật tôi có thể nâng giá như vậy được không?

Answer 1

Trong vụ việc này, giữa quý khách và B đang thực hiện hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê là 03 năm. Khi thực hiện được hai phần ba hợp đồng thì quý khách tiến hành bảo trì, cải tạo lại nhà ở và quan trọng là việc bảo trì, cải tạo này đã có sự đồng ý của B, tức bên thuê nhà. Do đó, theo quy định tại Điều 89 Luật nhà ở 2014, quý khách có quyền điều chỉnh giá thuê hợp lý sau khi kết thúc việc cải tạo nhà ở.

[Khoản 1, 2 Điều 89 Luật nhà ở 2014]

Điều 89. Bảo trì, cải tạo nhà ở đang cho thuê

1. Bên cho thuê nhà ở có quyền cải tạo nhà ở khi có sự đồng ý của bên thuê nhà ở, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc vì lý do bất khả kháng; bên thuê nhà ở có trách nhiệm để bên cho thuê nhà ở thực hiện việc bảo trì, cải tạo nhà ở.

2. Bên cho thuê nhà ở được quyền điều chỉnh giá thuê hợp lý sau khi kết thúc việc cải tạo nếu thời gian cho thuê còn lại từ một phần ba thời hạn của hợp đồng thuê nhà trở xuống; trường hợp bên thuê nhà ở không đồng ý với việc điều chỉnh giá thuê thì có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất việc bảo trì, cải tao nhà ở, quý khách tăng giá thuê theo sự thỏa thuận giữa các bên. Nếu quý khách không thể thỏa thuận được với bên thuê về việc tăng tiền thuê lên 4,5 triệu/ tháng thì quý khách có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê với B.

[Khoản 2 Điều 129 Luật nhà ở 2014]

Điều 129. Thời hạn thuê và giá thuê nhà ở

2. Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà ở mà bên cho thuê thực hiện cải tạo nhà ở và được bên thuê đồng ý thì bên cho thuê được quyền điều chỉnh giá thuê nhà ở. Giá thuê nhà ở mới do các bên thỏa thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên thuê theo quy định của pháp luật.”

[Điểm g Khoản 2 Điều 132 Luật nhà ở 2014]

Điều 132. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

2. Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

g) Thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 129 của Luật này.”

Khi việc thỏa thuận tăng giá thuê nhà thất bại, quý khách có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà; tuy nhiên, quý khách cần lưu ý rằng quý khách sẽ có nghĩa vụ (i) phải bồi thường cho bên thuê, và (ii) phải thông báo cho bên thuê nhà biết trước ít nhất 30 ngày theo quy định tại Khoản 4 Điều 132 Luật nhà ở 2014.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.