This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Housing Law
Asked May 15, 2017

Luật Nhà ở - Thời hạn sở hữu nhà ở

  • 1 Answer
  • 254 Views

Tôi có dự định mua một căn nhà ở Quận Tân Phú, TPHCM từ ông A (quốc tịch Hàn Quốc, được nhập cảnh vào Việt Nam). Theo tôi được biết, ông A là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà này theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cơ quan Nhà nước cấp, vẫn còn trong thời hạn sở hữu. Tôi xin hỏi Luật sư ông A có được quyền bán nhà không, và thời hạn sở hữu căn nhà sau khi bán là bao lâu?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, ông A có quyền bán nhà ở tọa lạc tại Quận Tân Phú, TPHCM cho quý khách và thời hạn sở hữu căn nhà sau khi bán là ổn định, lâu dài.

Dựa vào thông tin mà quý khách cung cấp, ông A là cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam và được công nhận là chủ sở hữu nhà ở hợp pháp đối với căn nhà tọa lạc tại Quận Tân Phú, TPHCM; do đó, ông A có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 161 Luật Nhà ở 2014. Cụ thể, Điểm d Khoản 1 Điều 10 Luật Nhà ở 2014 có quy định:

Điều 10. Quyền của chủ sở hữu nhà ở  và người sử dụng nhà ở

1. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các quyền sau đây:

d) Bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; trường hợp tặng cho, để thừa kế nhà ở cho các đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì các đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó.”

Bên cạnh đó, Điểm đ Khoản 2 Điều 161 Luật Nhà ở 2014 cũng có quy định: trước khi hết hạn sở hữu nhà ở, ông A có thể bán, tặng cho nhà ở này cho quý khách [cá nhân trong nước, là đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam]; nếu quá thời hạn được sở hữu nhà ở mà ông A không thực hiện bán, tặng cho thì nhà ở đó thuộc sở hữu nhà nước.

Khi ông A bán căn nhà tọa lạc tại Quận Tân Phú, TPHCM thuộc sở hữu của mình quý khách, thời hạn sở hữu của quý khách đối với căn nhà này là ổn định, lâu dài căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (“Nghị định số 99/2015/NĐ-CP”):

Điều 7. Thời hạn sở hữu nhà ở

4. Trường hợp trước khi hết hạn sở hữu nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài bán hoặc tặng cho nhà ởthì người mua, người được tặng cho được sở hữu nhà ở theo quy định sau đây:

a) Trường hợp bán hoặc tặng cho nhà ở cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì bên mua, bên nhận tặng cho được sở hữu nhà ở ổn định lâu dài.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.