This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Housing Law
Asked May 15, 2017

Luật Nhà ở - Bên thuê mua nhà ở chết

  • 1 Answer
  • 175 Views

Tôi là chủ đầu tư một căn nhà thuộc dự án nhà ở xã hội tại TPHCM. Đầu năm 2016, tôi có lập một hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội với ông A. Theo hợp đồng này, ông A sẽ thanh toán cho tôi 30% giá trị căn nhà tại thời điểm hai bên ký kết. Phần tiền còn lại sẽ được tính là tiền thuê nhà và sẽ được ông A thanh toán hàng tháng đến hết năm 2017. Tuy nhiên, tháng trước, ông A gặp tai nạn giao thông đột ngột và qua đời. Ông A chỉ có bà B (vợ) là người thừa kế hợp pháp và bà B cùng sống trong căn nhà này với ông A. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này sẽ giải quyết như thế nào?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, bà B (người thừa kế hợp pháp của ông A) được tiếp tục thuê mua nhà ở theo hợp đồng ký kết đầu năm 2016, trừ trường hợp bà B tự nguyện trả lại nhà ở thuê mua.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Luật Nhà ở 2014, nhà ở xã hội là “nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này.”

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, hợp đồng mà quý khách và ông A ký kết đầu năm 2016 quy định ông A sẽ thanh toán trước 30% giá trị căn nhà tọa lạc ở TPHCM tại thời điểm hai bên ký kết, phần tiền còn lại sẽ được tính là tiền thuê nhà và sẽ được ông A thanh toán hàng tháng đến hết năm 2017; do đó, hợp đồng này là hợp đồng thuê mua nhà ở căn cứ theo quy định tại Khoản 17 Điều 3 Luật Nhà ở 2014:

“Thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà để trả hàng tháng cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định; sau khi hết hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.”

Do ông A (bên thuê mua nhà ở xã hội) có bà B (vợ) là người thừa kế hợp pháp đang cùng sinh sống tại nhà ở thuộc dự án nhà ở xã hội tại TPHCM của quý khách nên bà B được tiếp tục thuê mua căn nhà này; bên cạnh đó, bà B cũng có quyền tự nguyện trả lại nhà ở cho quý khách, căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 135 Luật Nhà ở 2014:

Điều 135. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở xã hội

2. Trường hợp bên thuê mua nhà ở chết thì giải quyết như sau:

a) Nếu có người thừa kế hợp pháp đang cùng sinh sống tại nhà ở đó thì người thừa kế hợp pháp đó được tiếp tục thuê mua nhà ở, trừ trường hợp người thừa kế hợp pháp tự nguyện trả lại nhà ở thuê mua.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.