This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Housing Law
Asked May 17, 2017

Luật nhà ở - Nghĩa vụ sửa chữa nhà

  • 1 Answer
  • 230 Views

Tôi thuê nhà anh A với thời hạn 05 năm. Sau 3 năm sử dụng thì căn nhà trên đã bị hư hỏng: dột máy nhà, lún nền, tắt đường ống thoát nước, cửa đi bị hỏng khóa, công tắt đèn phòng khách bị hư, nhiều bóng đèn chiếu sáng bị hỏng. Sau nhiều lần yêu cầu A sửa chữa nhưng A từ chối và cho rằng tôi muốn sử dụng thì tôi phải tự sửa chữa những hư hỏng trên. Cho tôi hỏi việc làm của A là đúng hay sai và tôi phải làm thế nào trong trường hợp này.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, vì giữa quý khách và anh A có tồn tại một hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê là 05 năm. Trong quá trình thuê nhà, khi có các hiện tượng nhà xuống cấp, hư hỏng,… và những thiệt hại này không do bên thuê gây ra mà ảnh hưởng đến quyền lợi của bên thuê nhà, quý khách có quyền yêu cầu anh A có trách nhiệm bảo trì nhà ở.

Khi anh A không tiến hành việc bảo trì nhà, quý khách có quyền tự mình bảo trì nhà ở. Và để đảm bảo quyền lợi cho mình quý khách nên có văn bản thông báo ghi rõ mức độ bảo trì và kinh phí khi tiến hành việc bảo trì này cho anh A, anh A sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán kinh phí bảo trì lại cho quý khách hoặc trừ dần vào tiền thuê nhà.

Qúy khách cần lưu ý trước khi tiến hành việc bảo trì nhà thuê, quý khách phải gửi thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước ít nhất 15 ngày theo quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật nhà ở 2014 .

[Khoản 4 Điều 89 Luật nhà ở 2014]

Điều 89. Bảo trì, cải tạo nhà ở đang cho thuê

4. Bên thuê nhà ở có quyền yêu cầu bên cho thuê nhà ở bảo trì nhà ở, trừ trường hợp nhà ở bị hư hỏng do bên thuê gây ra; trường hợp bên cho thuê không bảo trì nhà ở thì bên thuê được quyền bảo trì nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên cho thuê biết trước ít nhất 15 ngày. Văn bản thông báo phải ghi rõ mức độ bảo trì và kinh phí thực hiện. Bên cho thuê nhà ở phải thanh toán kinh phí bảo trì cho bên thuê nhà ở hoặc trừ dần vào tiền thuê nhà.

Ngoài ra, trong trường hợp bên cho thuê nhà từ chối sửa chữa những hư hỏng nặng khi quý khách có yêu cầu, quý khách có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở giữa mình với anh A. Lưu ý trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà, quý khách cần thông báo cho anh A biết trước ít nhất 30 ngày theo quy định tại Khoản 4 Điều 132 Luật nhà ở 2014

[Điểm a Khoản 3 Điều 132 Luật nhà ở 2014]

Điều 132. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

3. Bên thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở khi bên cho thuê nhà ở có một trong các hành vi sau đây:

a) Không sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.