This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Housing Law
Asked May 17, 2017

Luật Nhà ở - Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

  • 1 Answer
  • 187 Views

Tôi có quốc tịch Việt Nam, những đã sinh sống và làm việc ở nước ngoài gần 20 năm nay. Do mong muốn trở về quê hương với người thân, nên tôi dự định sẽ mua nhà căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thể sỡ hữu nhà tại Việt Nam dưới những hình thức nào?

Answer 1

Điều kiện sở hữu nhà tại Việt Nam

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, quý khách có quốc tịch Việt Nam nhưng đã sinh sống và cư trú lâu dài ở nước ngoài 20 năm, nên quý khách được xác định là người Việt Nam ở nước ngoài.

[Khoản 3 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008]

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.”

Chủ thể là người Việt Nam định cư ở nước ngoài để được mua nhà tại Việt Nam phải thỏa mãn điều kiện là được nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật Nhà ở 2008. Và để chứng minh được mình đủ điều kiện trở thành đối tượng được mua nhà tại Việt Nam quý khách cần có các giấy tờ sau, theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở:

(i) Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

(ii) Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phương thức xác lập quyền sở hữu nhà ở

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Luật Nhà ở 2008, quý khách sẽ được xác lập quyền sở hữu nhà ở thông qua các hình thức sau:

(i) thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản).

(ii) mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

(iii) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.