Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 05, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Bí mật kinh doanh

  • 1 Answer
  • 210 Views

Cách đây 2 năm tôi có về Đồng Tháp thấy người dân tận dụng xơ mướp làm bông tắm, về lại TPHCM, tôi nghiên cứu và sáng tạo ra cách đan sợi khiến bông mềm và bền hơn. Sản phẩm bông tắm xơ mướp của tôi được ưa chuộng rộng rãi, thu được lợi nhuận lớn. Năm ngoái tôi có thuê một người về làm quản lý xưởng. Khoảng 5 tháng sau thì anh này xin thôi việc về quê. Tôi được biết hiện anh này đang sản xuất loại bông tắm xơ mướp với công thức của tôi. Vậy tôi xin hỏi luật sư tôi có thể kiện không?

Answer 1

Trong trường hợp này, có hai vấn đề pháp lý cần xem xét, đó là (i) công thức sản xuất bông tắm xơ mướp của quý khách có phải bí mật kinh doanh được bảo hộ hay không và (ii) hành vi sử dụng công thức này của người kia có vi phạm pháp luật hay không.

Thứ nhất, cách sử dụng xơ mướp làm bông tắm của quý khách có thể được xem là sự đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ ra ngoài và đã được sử dụng trong kinh doanh; do đó, đây là bí mật kinh doanh theo Khoản 23 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi 2009. Bí mật kinh doanh này sẽ được bảo hộ tự động nếu thỏa mãn ba (03) điều kiện được quy định tại Điều 84 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi 2009, bao gồm:

1.Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;

2. Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó; và

3. Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

Thứ hai, điểm b Khoản 1 Điều 127 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi 2009 quy định hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh là hành vi “bộc lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó". Tuy nhiên,theo quy định tại Khoản 3 Điều 125 Luật này, chủ sở hữu bí mật kinh doanh không có quyền cấm người khác thực hiện các hành vi sau đây:

• Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh thu được khi không biết và không có nghĩa vụ phải biết bí mật kinh doanh đó do người khác thu được một cách bất hợp pháp;

• Bộc lộ dữ liệu bí mật nhằm bảo vệ công chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 128 của Luật này;

• Sử dụng dữ liệu bí mật quy định tại Điều 128 của Luật này không nhằm mục đích thương mại;

• Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh được tạo ra một cách độc lập;

• Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh được tạo ra do phân tích, đánh giá sản phẩm được phân phối hợp pháp với điều kiện người phân tích, đánh giá không có thoả thuận khác với chủ sở hữu bí mật kinh doanh hoặc người bán hàng.

Như vậy, nếu có căn cứ chứng minh quý khách chính là chủ sở hữu bí mật kinh doanh sản phẩm bông tắm xơ mướp và việc sử dụng công thức sản xuất sản phẩm này của người kia không thuộc những trường hợp ngoại trừ nêu trên thì quý khách có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp Tỉnh nơi người kia cư trú theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2005.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.