This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 08, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Bảo hộ sáng chế

  • 1 Answer
  • 190 Views

Tôi đang làm việc tại một doanh nghiệp ở TP.HCM. Trong thời gian đi khảo sát và nghiên cứu địa hình thi công công trình cho doanh nghiệp, tôi đã tự mình nghĩ ra được một phương pháp xử lý nước thải từ các công ty sản xuất mặt hàng công nghiệp. Tôi xin hỏi luật sư, tôi có thể được cấp Bằng độc quyền sáng chế đối với phương pháp này hay không?

Answer 1

Vấn đề pháp lý đầu tiên cần làm rõ là quy định về sáng chế, tác giả sáng chế theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, căn cứ tại Khoản 12 Điều 4 và Khoản 1 Điều 122 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ (“Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013”). Cụ thể:

“Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.” [Khoản 12 Điều 4]

“Tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là người trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp; trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp thì họ là đồng tác giả.” [Khoản 1 Điều 122]

Nếu phương pháp xử lý nước thải trên do duy nhất một mình quý khách sáng tạo ra thì quý khách sẽ được xem là tác giả của phương pháp này. Theo đó, quý khách có thể thực hiện việc đăng ký bảo hộ dưới hình thức Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng được các điều kiện được quy định tại Điều 58 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013, bao gồm:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo; và

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Theo đó:

Thứ nhất, phương pháp xử lý nước thải mà quý khách sáng tạo ra được công nhận là có tính mới khi chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế, theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013.

Thứ hai, phương pháp xử lý nước thải mà quý khách sáng tạo ra được công nhận là có trình độ sáng tạo nếu phương pháp này là bước tiến sáng tạo và không thể tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên, theo quy định tại Điều 61 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013.

Thứ ba, phương pháp xử lý nước thải mà quý khách sáng tạo ra được công nhận là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được phương pháp này trong việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm, hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và đạt được kết quả ổn định, theo quy định tại Điều 62 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees about 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.