Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 08, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Dịch tác phẩm sang chữ nổi

  • 1 Answer
  • 180 Views

Tôi đang bắt đầu làm một công trình liên quan đến ngôn ngữ của người khiếm thị. Do đó, tôi mong muốn dịch lại một số truyện nổi tiếng từ xưa đến nay của Việt Nam sang chữ nổi để làm thành sách tặng cho các trung tâm hỗ trợ người khiếm thị. Xin hỏi Luật sư tôi có cần xin phép tác giả những truyện đó hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, việc quý khách mong muốn dịch một số truyện nổi tiếng của Việt Nam sang chữ nổi để làm thành sách tặng cho các trung tâm hỗ trợ người khiếm thị có thể sẽ không cần phải xin phép tác giả những truyện đó. Bởi lẽ, Điểm i Khoản 1 Điều 25 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ (“Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013”)quy định:

1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

...

i) Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

...”

Tuy nhiên,điều kiện để việc sử dụng này không phải xin phép tác giả là quý khách phải chứng minh rằng việc dịch truyện sang chữ nổi cho người khiếm thị “không làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm theo như quy định tại Khoản 2 Điều 25 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.