This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 08, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Quyền của cá nhân đối với hình ảnh

  • 1 Answer
  • 207 Views

Năm 2015 tôi có nhận lời chụp ảnh cho một tờ báo về nội dung quảng bá hình ảnh quê hương. Đầu năm 2016, tôi tình cờ thấy trên nhiều báo in khác, báo mạng, lịch treo tường, dịch vụ tiện ích điện thoại đều có những hình ảnh này. Xin hỏi luật sư, tôi có thể khởi kiện những chủ thể này ra tòa vì hành vi sử dụng hình ảnh của tôi hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách hoàn toàn có thể khởi kiện những chủ thể này ra tòa án vì hành vi sử dụng hình ảnh của quý khách mà không có sự xin phép. Bởi lẽ, Điều 31 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

2. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Như vậy, pháp luật chính thức thừa nhận cá nhân có quyền được phép sử dụng hình ảnh của mình, quyền cho người khác sử dụng hình ảnh của mình, quyền được bảo vệ đối với hình ảnh của cá nhân trước những hành vi sử dụng hình ảnh trái phép. Do đó, về nguyên tắc, bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng hình ảnh của quý khách cho dù mục đích thương mại hay phi thương mại mà chưa được sự đồng ý của quý khách đều được xem là hành vi vi phạm pháp luật.

Mặt khác, do đây là quyền nhân thân theo luật định của quý khách nên trong trường hợp xảy ra hành vi xâm phạm này, theo quy định tại Điều 25 Bộ luật Dân sự 2005, quý khách có các quyền như sau:

1. Tự mình cải chính;

2. Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai;

3. Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại.

Thông thường, nếu hành vi sử dụng trái phép hình ảnh của quý khách dẫn đến các thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín thì quý khách có thể yêu cầu bồi thường dựa trên căn cứ phát sinh quy định tại Khoản 1 Mục 1 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành (“Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP”). Lúc này, quý khách có thể yêu cầu các khoản tiền theo quy định tại Điều 611 Bộ luật Dân sự 2005:

1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm, thiệt hại do danh dự, uy tín của pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm bao gồm:

a)  Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

2. Người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Trong đó, chi phí hợp lý được quy định tại Khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP như sau:

Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại bao gồm: chi phí cần thiết cho việc thu hồi ấn phẩm có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người bị thiệt hại; chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm; tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ (nếu có) theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí để yêu cầu cơ quan chức năng xác minh sự việc, cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi phí tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người bị thiệt hại và các chi phí thực tế, cần thiết khác để hạn chế, khắc phục thiệt hại (nếu có).

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.