This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 10, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Tác phẩm phái sinh

  • 1 Answer
  • 270 Views

Tôi là tác giả kịch bản phim truyện A đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Kịch bản nói về tình yêu người lính trong những năm tháng chiến tranh. Kịch bản này đã được Hãng phim truyện B đưa vào sản xuất phim nhựa do ông Thành làm đạo diễn. Trong quá trình làm phim, ông Thành có sửa chữa, bổ sung kịch bản của tôi để phù hợp với việc dựng phim. Ông Thành có trao đổi với tôi về những nội dung này nhưng tôi không có ý kiến gì vì tôi nghĩ là việc sửa chữa, bổ sung sẽ làm cho kịch bản phong phú và hay hơn. Tuy nhiên, khi bộ phim hoàn thành, tôi thấy nội dung phim không còn giữ nguyên kịch bản ban đầu. Hãng phim cho rằng bộ phim này là tác phẩm phái sinh (cụ thể là tác phẩm chuyển thể) nên đạo diễn Thành có quyền làm như vậy. Xin hỏi luật sư, nhận định này của hãng phim có đúng hay không?

Answer 1

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, bộ phim là một tác phẩm điện ảnh. Khoản 7 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ (“Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013”) quy định "tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào". Mặt khác, căn cứ theo quy định tại Điều 14 Văn bản hợp nhất số 3198/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan (“Văn bản hợp nhất số 3198/VBHN-BVHTTDL năm 2013”) thì “tác phẩm điện ảnh là những tác phẩm được hợp thành bằng hàng loạt hình ảnh liên tiếp tạo nên hiệu ứng chuyển động kèm theo hoặc không kèm theo âm thanh, được thể hiện trên một chất liệu nhất định và có thể phân phối, truyền đạt tới công chúng bằng các thiết bị kỹ thuật, công nghệ, bao gồm loại hình phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và các loại hình tương tự khác”.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi chưa thể khẳng định bộ phim trong trường hợp này có phải là một tác phẩm phái sinh (cụ thể là tác phẩm chuyển thể) hay không. Bởi lẽ, để được xem là một tác phẩm chuyển thể, tác phẩm đó phải thỏa mãn hai điều kiện: (i) tác phẩm đó được sáng tạo trên nền tác phẩm gốc và vẫn đảm bảo nội dung của tác phẩm gốc; và (ii) đó lả sự thể hiện tác phẩm gốc dưới hình thức khác.

Dựa trên những thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi thì (i) chúng tôi chưa thể kết luận ngay vì chưa biết được chính xác cụ thể nội dung bộ phim so với kịch bản văn học ban đầu của quý khách là như thế nào, và (ii) từ loại hình kịch bản văn học, bộ phim đã được thực hiện dưới một hình thức khác với loại hình nghệ thuật là tác phẩm điện ảnh, điều này nghĩa là đã có sự thay đổi về hình thức giữa bộ phim so với tác phẩm gốc. Do đó, có thể thấy rằng, vẫn chưa đủ cơ sở để xác định bộ phim là một tác phẩm phái sinh (cụ thể là tác phẩm chuyển thể).

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ, hợp nhất:

  • Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
  • Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Văn bản hợp nhất số 3198/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, hợp nhất:

  • Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2006;
  • Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2011;
  • Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2012.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.